EU – steg i rätt riktning för att stoppa trafficking

När ska de tjejer som utsätts för människohandel omfattas av de mänskliga rättigheter som gäller oss andra? Nyligen har EU tagit ett steg framåt i processen om att enas om en ny traffickinglag.  Frågan ligger nu i parlamentet och enligt lagförslaget vill man göra det straffbart att köpa sex från personer som är offer för trafficking.

Förslaget är delvis en positiv nyhet då fokus hamnar på sexköpet och därmed borde efterfrågan som är själva orsaken begränsas. Vi vet ju att många av de prostituerade är traffickerade kvinnor, flickor och även pojkar. Trafficking och prostitution är i många fall samma sak.

Erfarenhet av en liknande lag finns på andra sidan av Östersjön: Finland kriminaliserade sexköp från personer som har blivit offer för trafficking eller koppleri i oktober 2006. Men först i slutet av år 2008 ledde detta till ett fällande dom och situationen för traffickingoffer har inte förbättrats märkbart. Poliser menar att lagen är svår att verkställa. De män som anklagas för sexköp från sexslavar säger att de var helt ovetande om kvinnornas öde.

Att trafficking nu diskuteras i EU är positivt men för att den nya lagen ska bli kraftfull och verkligen minska trafficking krävs också resurser, mod och aktiva åtgärder. När sex trafficking slutar skörda nya offer samtidigt som de drabbade slussas ut till ett bättre liv då vi vet att lagen kommit i mål.

Danmark och Storbritannien motvilliga

Två EU-länder, Danmark och Storbritannien, har visat ovilja att stödja lagförslaget. De presenterar olika skäl: I Storbritannien hävdar regeringen att det redan finns tillräckliga lagar för att bekämpa trafficking och skydda de utsatta. Debatten går varm där politiker och olika anti-trafficking organisationer är kritiska. Labour politikern Denis MacShane säger att detta är en fel signal att skicka till människohandlare och hallickar.

Från Danmark rapporteras just nu att landet kan bli det enda EU-nationen där det är lagligt att köpa sex från traffickerade kvinnor om det nya lagförslaget går igenom.

Britta Thomson, danska socialdemokrat menar att det är skamligt för Danmark och jämställer trafficking med slaveri. Lagförslagets kritiker hävdar att kriminaliseringen av sexköp skulle vara skadligt för kvinnor – sexslaveriet skulle gå under jorden.

Det är positivt att frågan nu får uppmärksamhet. Men för att leda till förändringar krävs en tydlig och kraftfull EU-lagstiftning som i nästa steg tillämpas i respektive EU-land. Alla vinner på ett socialt hållbart samhälle där ingen utsätts för en sådan omänsklig behandling som trafficking innebär.

Nästa steg är förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet. Dessa börjar i mitten av september så håll utskick efter uppdateringar!

Var med och påverka!

Tre organisationer (Antislavery International tillsammans med ECPAT UK och 38degrees) har startat en kampanj för att Storbritannien sk skriva under lagförslaget.

BE A REALSTAR  och var med och skriv under här!

//Malin Roux och Aila Kairkkäinen

Be Sociable, Share!