Ett brev till alla sexköpare!

Tanja som själv har erfarenheter av prostitution skriver ett rakt brev till alla sexköpare.

Det är personligt, analytiskt och tydligt. Hon slår hål på alla myter om att det skulle råda någon form av ömsesidighet under ett sexköp. Ett talandet citat visar motsatsen. ”När du kom till mig för att styrka din maskulinitet, genom att se om du skulle kunna få mig att komma, så ska du veta att jag fejkade så mycket att jag borde få en guldmedalj.” Vidare sätter hon fokus på att efterfrågan och ojämlika strukturer är orsak till att fenomenet prostitution överhuvudtaget existerar. Hon tycker att det verkligen är dags att framförallt män i allmänhet och manliga sexköpare i synnerhet förändrar sin syn på sexualitet. Sex är ingen handelsvara utan är en mänsklig och existentiell upplevelse. Hon avslutar brevet med ett starkt rop på förändring. ”Låt oss ropa att sex inte är en vara, men att det kan ha stora mänskliga kostnader om det behandlas som en. Låt oss ropa till världen att pengar och sex inte hör ihop. Sex bör pågå under helt annorlunda – och ömsesidiga – förhållanden.”

Läs hela debattartikeln här

 

Be Sociable, Share!