Inspiration, dialog för förändring på Anna Lindh MedForum 2016

Efter några intensiva dagar på Malta är det dags att försöka sammanfatta Anna Lindh Mediterreanien Forum 2016. Ledstjärnan är interkulturell dialog, öppenhet och att skapa en ny berättelse och motbild till våld, diskriminering och extremism som är högaktuella frågor idag.

Som representant för Realstars var jag en av ca 500 personer som samlades under Anna Lindh MedForum 2016 23-25 okt. Två inspirerande och intensiva dagar på Malta, en symbolisk plats mitt i Medelhavet, som gav rum för samtal i många brännande frågor för Europa och länderna runt medelhavet. Många tankar, men även känslor väcks för mig som haft Anna Lindh som stark förebild för dialog och frihet. Kofi Annan beskrev Anna Lindh som en stor ledare och sann internationalist. Hennes mod och gärningar har inspirerat många och hennes anda lever vidare genom Anna Lindh-stiftelsen, som bildades 2005, som ett resultat av ett samarbete mellan EU och länderna runt södra och östra medelhavet. Stiftelsen verkar för dialog, samarbete, utbildning, rörlighet, förståelse och social stabilitet mellan kulturer. Den har medfinansiering från 42 länder och med betydelsefulla internationella institutioner som partners. Realstars är med i det svenska nätverket av Anna Lindh-stiftelsen.

Forumet och dialogerna har breddat mitt dagliga perspektiv och fokus på sexövergrepp och trafficking av främst kvinnor och barn, till frågor som berör alla som fred, trygghet, säkerhet och oron för extremism. I samtalen lyfts fram att ingen stabilitet kan åstadkommas om inte kvinnors mänskliga rättigheter respekteras. Även den unga generationen vill Anna Lindh-stiftelsen ge en röst åt och engagera och inspirera till nya positiva berättelser om samarbete och mångfald som en kontrast till ett allt hårdare samhällsklimat där hat sprids. Många unga upplever idag utanförskap och unga blir också offer för extremism bakom sina datorer. Jag tänker också på hur ungdomar, även här bakom sina mobiler och datorer, blir offer för sexuellt utnyttjande och exploatering.

Den hjärtefråga jag driver i Realstars, For Fair Sex mot trafficking, är inte på huvudagendan under MedForum2016. Ändå fick jag många tillfällen till dialog,  lära från inspirerande människor och berätta om hur Realstars jobbar mot trafficking och prostitution och engagerar unga i frågor om sex på lika villkor.

En workshop, tog specifikt upp jämställdhet visade på stereotyper som bör brytas. En kunnig panel med deltagare från länder runt medelhavet gav en bild av genus och jämställdhetssituationen de möter. Med Peter Weiderud, chef för svenska institutet i Alexandria var moderator och därmed fick Sverige stå förebild för jämställdhet mellan könen som så många gånger förr.

Peter Weiderud summerade genom att säga att unga är mer öppna och toleranta än andra åldrar, och kvinnor är mer öppna och toleranta än män. Det finns hopp för framtiden när vi kraftsamlar. Min egen reflektion är hur självklart Anna Lindh Foundation nämns som en positiv och konstruktiv aktör för viktiga samtal, förändring, utbyte och öppenhet mellan kulturer. Jag har fått med mig ny energi att jobba vidare med Realstars kärnfrågor för jämställdhet och att kämpa för att integrera Fair Sex-frågor i andra agendor för en bättre värld, inte minst för frihet, stabilitet och allas lika värde.

Malin Roux Johanson, grundare och verksamhetschef

På bilden Élisabeth Guigou, president för Anna Lindh Foundation och Malin Roux Johansson, grundare Realstars som för fram vårt arbete mot sex trafficking.

20161024_181045 20161024_181525
Be Sociable, Share!