”Det är 8% för många”


2015-06-01 10.33.32
Den här veckan har vi besökt idrottskolan Prolympia  i Västra Göteborg. Alla i årkurs åtta har tema sex och samlevnad hela veckan. Ett fantastiskt initiativ tycker vi och vi var mycket glada över att kunna vara på plats två dagar under veckan och träffa fyra olika klasser. Besöken innehöll spännande diskussioner och reflektioner och massa kreativt skapande.

Trafficking och kopplingen till prostitution var något som var nytt för de flesta. Det var också många som ställde frågor och det märktes tydligt att de reflekterade mycket under besökets gång. Många visade stor oförståelse för hur det är möjligt att bordeller är lagliga i Tyskland. De undrade också varför Sverige inte gör mer för att stötta och hjälpa personer som befinner sig i prostitution, som vill lämna det livet.  Flera av de frågade mycket om den svenska lagstiftningen och många hade också egna berättelser när de sett prostitution på väldigt nära håll i till exempel Thailand.

Eleverna tog exempel  från både verkligheten, filmens och TV-spelens värld och det blev väldigt tydligt hur tidigt unga i Sverige exponeras för både prostitution och andra former av sexuella övergrepp.

Vad tänker ni om att ungefär 8% av alla svenska män någon gång har köpt sex?
En av eleverna räckte snabbt upp handen och svarade: ”Det är 8 % för många”.

Under de kreativa workshopsen var det många som jobbade i grupp och fortsatte diskutera det vi pratade om under föreläsningen. Flera tog bilder med budskap och la ut på sina sociala medier och vi fick flera nya följare på vår Instagram under besöken.

2015-06-01 14.04.49

När vi diskuterade vågade eleverna ta ställning för sin egen åsikt och resonera och argumentera. Det blev stundtals riktigt intensiva diskussioner när elever ställde sig på hela skalan mellan Unfair och Fair Sex i värderingsövningen Gråzon. Här ställs olika påstående som ligger nära till hands vad gäller sex, relationer och vad som är okej och inte okej att göra.

Snart kommer verken av eleverna att publiceras på Creativity for Fair sex – håll utkik där eller ännu lättare: Följ oss på Facebook för att få senaste nytt!

Jag vill tacka alla hjälpsamma och peppade lärare och alla fantastiska elever som jag mötte! Ni är riktiga stjärnor och vi på Realstars hoppas vi får komma tillbaka till Prolympia nästa läsår!

Be Sociable, Share!