Engelsk bok argumenterar för den ”nordiska modellen”

RealStars gästbloggare Robert Schenck bidrar regelbundet med recensioner av filmer, böcker och annat som tar upp trafficking, prostitution och sexköp. Den här gången har Robert Schenck tagit sig an boken The Sex Economy som tar upp olika perspektiv på prostitution och decennier av forskning och debatter. En styrka med boken är hur debatten sätts i ett bredare sammanhang, till exempel jämställdhet, samhällsnormer, marknadskrafter och mänskliga värden.

Titel: The Sex Economy
Författare: Monica O’Connor
Förlag: Agenda Publishing, Newcastle upon Tyne, England, 2019

Bokrecension av Robert Schenck

Om du är lagd åt det akademiska hållet och vill orientera dig i de senaste decenniernas forskning och debatter kring prostitution är The Sex Economy helt rätt läsning. Trots dess vetenskapliga karaktär är boken varken torr eller tråkig. Det är krävande läsning men boken är heltäckande, relativt kortfattad (drygt 100 sidor) och extremt välformulerad. Om påståendet att kvinnor går in i prostitution av egen fri vilja skriver O’Connor:

“Whilst it is important to recognize the diverse experiences of women, failure to fully examine and integrate the globalized, structural and socio-economic factors which drive girls and women into the current commercial sex trade renders this framing of choice to enter sex work untenable.” (s. 14)

Författaren är noga med att endast använda begreppet ”sex work” i sammanhang där hon berättar om eller citerar personer som vill legalisera eller reglera prostitution. Termen används mer eller mindre medvetet av legaliseringsförespråkarna i deras strävan att jämställa prostitution med vilket annat arbete eller vilken annan marknad som helst. O’Connor själv är ju ”abolitionist” och förstår att legaliseringen och regleringen i till exempel Tyskland och Holland har varit ett stort misslyckande. Författaren argumenterar i stället för att kriminalisera köp av sexuella tjänster enligt den så kallade ”nordiska modellen” och använder således termerna ”prostitution” eller ”commercial sex trade” i sina egna texter.

Kärnfrågorna i prostitutionsdebatten ges en gedigen genomgång, kapitel för kapitel. Varje avsnitt börjar med en sammanfattning av den så kallade ”sex work”-diskursen. Med hjälp av många citat och referat får läsaren en fullständig bild av hur denna legaliseringslobby resonerar i varje enskild fråga. Genomgången följs sedan av en redogörelse för de senaste publikationerna av författare som stödjer den ”nordiska modellen”. Formen gör att boken är en utmärkt källa för alla som vill argumentera emot dem som vill legalisera eller helt avreglera prostitution och stå upp för kriminaliseringen av sexköp, både på det nationella och internationella planet.

Även om den svenska sexköpslagen fortfarande har starkt hemmastöd och fem andra europeiska länder har följt det svenska spåret ska man inte underskatta makten hos ”sex work”-lobbyisterna. Allt tyder på att det är starka kommersiella och kriminella intressen som ligger bakom dem. Fortsatt upplysnings- och utbildningsinsatser för den nordiska modellen är nödvändiga och The Sex Economy ger läsaren expertkunskaperna.

The Sex Economy ingår i The Gendered Economy, en serie böcker som alla handlar om ekonomi ur ett genusperspektiv. Detta är ytterligare en av bokens styrkor eftersom prostitutionsdebatten hela tiden sätts i bredare sammanhang, till exempel jämställdhet, samhällsnormer, marknadskrafter och mänskliga värden:

”A core demand of feminism has always been women’s right to bodily autonomy and sexual integrity. It is difficult to sustain the sexual liberal argument that prostitution sex does not violate those rights when listening to the voices of women in prostitution and examining the evidence of immense harm they are subjected to. There is a critical need to continuously promote a positive, liberal and chosen sexuality for women and men and to demand the right to sexual pleasure, freedom and diversity. However, seeking to frame prostitution as part of that sexual freedom is deeply flawed.” (s. 108)

 

Har du läst böcker/sett filmer eller annat om frågor som berör RealStars arbete och vill tipsa andra, hör gärna av dig till info@realstars.eu!

Be Sociable, Share!