Realstars på Stenebyskolan

Realstars på Stenebyskolan

Vi på Realstars är imponerade av det arbete och konstnärliga uttryck som eleverna lagt ner för att ge röst åt FAIR SEX! Precis innan sommaruppehållet besökte vi Stenebyskolan i Dalsland och höll en föreläsning om Fair Sex mot trafficking. Eleverna på hantverksutbildningen valde sedan olika spår för att att skapa. Allt eftersom tanken omvandlades till ett konstnärligt uttryck, lyckades eleverna skapa uttrymme för interaktion med andra, tycker vi. Här kan du se resultatet i form av olika produkter och konstverk som eleverna tog fram inom temat Fair Sex.