”En viktig fråga som måste tas på allvar” – kampanjen utvärderas

Ja, frågan om människohandel är viktig. Det tycker dom av er som valde att skriva under Make Fair Sex Real och som svarat på en enkät där Fair Sex-kampanjen utvärderas. Några menade även att staten/politikerna inte räcker till för att få en förändring.

Här presenterar vi resultatet som ger oss värdefulla tankar för framtiden (svar från 44 personer, flest mellan 15- 25 år och störst andel kvinnor). Stort tack till Erika Bjernhagen Börkén som gjort utvärderingen! Tack också ni som tog er tid att svara i december – mitt i pågående julrusch.

Kampanjen & budskap
Vanligaste var att de som svarat fått fick veta om kampanjen genom sociala medier eller på ”annat” sätt. Det tolkar vi som att kampanjen har spritts på olika sätt såsom ”mun till mun”. Det är också positivt att hela 47 % angav att de hade gjort något för att sprida budskapet. Det gjordes genom att berätta för vänner och bekanta − muntligt, genom sociala medier eller e-post.

Majoriteten av de svarande tyckte att budskapet var tydligt. 80 % tyckte att budskapet var värt en fyra eller femma på en femgradig skala.

Flera tyckte att RealStars kunde använda Facebook mer i kampanjen, att ta in tävlingar och fler uppdateringar. Det kommer vi också göra, och ta hjälp av er för att öka kännedomen om oss och få fler att engagera sig.

Medlemmar
Cirka 40 % skulle kunna tänka sig att bli medlemmar i RealStars. Lika stor andel var frågande och svarade ”kanske”, vilket vi tolkar som att vi skulle behöva informera om vad medlemskap i RealStars innebär.

Handen på hjärtat – under 2011 års kampanjarbete tappade vi lite bort delen med medlemskap. Mer fokus blir det under 2012.

Vi vill få många medlemmar, många som kan vara med och påverka och engagera sig. Demokratin i föreningen stärks och som medlem inbjuds man att delta på årsstämman! Under rubriken ”Engagera dig” finns även länk till föreningens uppdrag under punkten medlemskap. Jag brukar understryka att absolut viktigast är att bidra i arbetet för att stoppa trafficking. Att göra en handling och sprida budskapet vidare!

För alla er som gillar att ”vara bland de första i år” passa på när ni sköter era bankärenden, betala medlemsavgift till RealStars på 106 kronor till Bankgiro: 754-0578. Märk ”Medlemskap”. Skicka också e-mail med namn, adress och vilket kommun du bor i. 600 kr kan du som vill ge ett större bidrag betala in, inklusive företag. Traffickingfrågan behöver medel, mycket medel och större uppmärksamhet! Som medlem bidrar du till det förebyggande arbetet för att förhindra trafficking i Europa.

Till sist, dela med er av idéer för utformning av nästa kampanj. Tack alla ni som hör av er med tips!

/Malin för RealStars

Be Sociable, Share!