En lång upptakt – nu kampanj

Make Fair Sex Real, ja det är namnet på den webbkampanj som vi snart drar igång.

Vi har berättat att EU under senaste halvåret behandlat traffickingfrågan utifrån ett lagpaket med skärpningar inom vissa områden. En viktig punkt förhandlades sorgligt nog bort när Rådet kom in i bilden: att det ska vara straffbart att köpa sex från personer som är offer för sextrafficking. Med andra ord: EU-förslaget går inte lika långt som Sveriges ställningstagande – att det inte är ok att köpa sex från någon annan person. Där har Sverige i vår mening tagit ställning för Fair Sex. Från ett EU-perspektiv är det här punkten så viktigt då den blir början till en helt ny ansats och vändpunkt.

Sex – en viktig fråga…ja men en laddad sådan!

För ett par år sedan var jag på en föreläsning med Christian Azar i samband med att han presenterade sin nya bok, ”Makten över klimatet”. Med klimatfrågans koppling till konsumtion inledde Christian om vår konsumtion och dess CO2- utsläpp. Vi konsumerar mycket men det vi egentligen värdesätter högst upp för att må bra och vara lyckliga tycks inte vara prylar utan ryms inom – kärlek, sex och relationer.

Bra! När detta är sagt så har man erkänt att kärlek, sex och relationer är bland de viktigaste ingredienser för ett lyckligt liv och där finns det ett ansvar för alla parter.

Det vore naivt att tro att myndigheterna och regeringar skulle kunna lagstifta ”lycka till alla”. Däremot kan man erkänna problematiken och dess möjligheter att sätta gränser inom detta område som i andra. Vad är ok och vad är inte ok. Utifrån ett säkerhetsperspektiv kan samhället lagstifta om hastighetsbegränsningar där mitt ”personliga nöje” dvs köra fort förvandlas till en brottslig handling.

På samma sätt kan samhället sätta gränser inom området sex – där man erkänner att jakten på den egna lyckan, om man vill uttrycka det så, resulterar i ett brott om det går ut på att utnyttja, kränka en annan människa.

Ta ställning

Som första steg inom EU skulle detta inneburit att köp av sex från offer för människohandel skulle bli en brottslig handling. Det borde inte vara så svårt egentligen och detta oavsett eventuella svårigheter kopplade till tillämpningen av en sådan lag. Det var inte så länge sedan samhället tog ställning inom andra känsliga områden såsom sextrakasserier, barnaga och detta även om tillämpningen av lagarna inte är problemfritt än idag. Det handlar om visioner!

Vi är nu så glada och tacksamma att vi får klart vår kampanjsajt ”Make Fair Sex Real” där EU-beslutsfattarna är mottagare.  Många har bidragit för att göra detta möjligt. Återigen – alla dessa fantastiska människor – som formar RealStars. Inbjudan kommer snart. Fundera och ge oss gärna tips hur vi alla kan sprida kampanjen.

//RealStars

Be Sociable, Share!