En besöksnäring fri från trafficking genom rundabordsmöten

Realstars har under våren drivit en innovationsprocess i besöksnäringen med syftet att förebygga trafficking och prostitution genom samverkan. 29 april var det dags för projektets avslutande rundabordssamtal i satsningen för en traffickingfri besöksnäring.

Vi hade förmånen att få besök av Kajsa Wahlberg, rapportör i människohandels
frågor, från Rikspolisstyrelsen som delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter. Mycket uppskattat av alla. ” Det är inte bara polisens arbete, utan det ligger på allas ansvar att bekämpa detta” var något som poängterades av Kajsa.

Även Mats Paulsson, inspektör Polisens Människohandelsgrupp i Göteborg fanns på plats och delade med sig av erfarenheter samt gav uppgifter till alla hur man tipsar polisen om misstänkta brott.

FullSizeRenderRundabordssamtalen fortsatte och genom ett fiktivt evenemang case diskuterades hur man inför och under ett större event i regionen kan arbeta gränsöverskridande för att motverka prostitution och människohandel. Flera förslag diskuterades allt ifrån app där man kan ge tips till kommunikationskampanjer. Genomgående är lyfter samtalen fram att det är viktigt att tydliggöra vår svenska sexköpslag och att det faktiskt är olagligt här att köpa sex i Sverige, vilket är en signal till alla, inte minst för turister. Realstars presenterade en  samverkansmodell för hur arbetet kan samordnas och bli mer kraftfullt som en fortsättning efter den pågående förstudien som nu stöds av Vinnova (se bilden).

Nedan ett exempel från rundabordsmötet.

Det ska vara så enkelt utformat som möjligt. I steg ett handlar det om att information måste ut så att alla kommer till insikt om att problemet finns och berör olika aktörer. I steg två behövs kunskap avseende hur man ska agera och som avslutande del utvärderas insatsen för att se hur kan förbättras till nästa event.”

Den 11 maj genomförs  en kortare variant av ”Innovation mot trafficking” i Stockholm där vi bjuder in Stockholms besöksnäring för att också ta steg framåt för socialt ansvar i traffickningfrågor och även dela med oss av idéer och verktyg och den samverkansmodell som vi lagt grunden för i Göteborg. Bland talarna är representanter från Länsstyrelsen, Polisen, Realstars, Svensk Destinationsutveckling och Scandic.

Be Sociable, Share!