Elever vill att Fair Sex ska vara en självklarhet i samhället

Södra Latins gymnasium arrangerade i slutet på september temadagar om sex på lika villkor för elever på Samhällsprogrammet och Språkintroduktion. Förutom att fördjupa kunskaperna om Fair Sex och dess motsatser – trafficking och sexköp, syftade projektet till att öka utbytet mellan elever på olika program och klasser.

Alva Ehn och Elsa Ohlman är ordförande respektive kassör i Fair Sex-gruppen på skolan. Dessa två unga och inspirerande personer var moderatorer under panelsamtalet den första av de två temadagarna 27-28 september. Deltagare i panelsamtalet om trafficking, sexköp och Fair Sex var (fr. vänster) Julia Andén från RealStars, Anna Hedh, Socialdemokraterna och EU-parlamentariker, Madeleine Sundell från Frälsningsarmén, samt  Luis Lineo, säkerhetspolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ.

Alva Ehn anser att skolan är en viktig plats för att arbeta med värderingar och attityder för att förebygga mot kränkningar.

”Skolan är på många sätt det ställe där barn och unga vuxna formar och omprövar sina värderingar och åsikter. Därför är det väldigt viktigt att jobba med fundamentala saker som rättvisa och jämlikhet i skolan och Fair Sex är en viktig del i detta. Vi skolungdomar är framtiden och därför måste vi få lära oss om detta för att kunna göra vårt samhälle till en plats där Fair Sex är en självklarhet.”

Elsa Ohlman tycker att samarbetet med RealStars har väckt uppmärksamhet för frågorna bland klasskamraterna, och samtidigt ett intresse för att göra något åt orsaken, alltså efterfrågan.

”Sexköp och trafficking vet de flesta förekommer, men inte i viken utsträckning. Real Stars hjälper oss elever att förstå hur utbrett problemet faktiskt är, och hur att vi själva kan vara med och påverka.”

Dag två delades elever i årskurs 1 och 2 på samhällsprogrammet samt på Språkintroduktion in i blandade grupper med uppgiften att skapa korta informationsfilmer på ämnet trafficking, sexköp och Fair Sex. Julia och Sudeshna från RealStars var på plats för att stötta eleverna och blev otroligt imponerade över elevernas hängivenhet, kreativitet och samarbetsförmåga.

Elsa Ohlman, Maria Aspfors, Julia Andén och Alva Ehn

Maria Aspfors är lärare och en drivande motor i arbetet med Fair Sex på Södra Latins gymnasium. Hon ser ett stort värde i att arbeta med Fair Sex av flera anledningar.

”Arbetet kring Fair sex har inte bara varit extremt lärorikt och viktigt. Det har också väckt viktiga tankar och reflektioner som i sin tur kan leda till förändrade attityder och normer kring sexköp, trafficking och pornografi. Vårt tema-arbete har också inneburit att nya vänskapsband har knutits mellan elever på nationellt program och på språkintroduktion. Tack RealStars för att ni har bidragit med er kunskap, material, källor och era fantastiska workshops med elever.”

De skapade filmerna granskas nu av skolan och meningen är att de i ett senare skede ska kunna användas för högstadieskolor som informationsmaterial. Kan ju inte bli bättre än att unga sprider kunskap och medvetenhet till andra unga! Det är så vi skapar mer Fair Sex och motverkar kränkningar.

Be Sociable, Share!