Den svenska modellen

När det kommer till införandet av en sexköpslag så ligger Sverige i framkant. När den svenska lagen myntades år 1999 var den först i Europa med att kriminalisera sexköparen och den svenska modellen ses som en förebild i många länder. Nyligen meddelades det att den danska regeringen avslog förslaget om att införa en sådan lag, men i andra länder titta man fortfarande på att införa en lag utefter svensk modell.

Den 28 september anordnades Women’s organisation’s conference på Radisson i Stockholm. Bland deltagarna fanns bland andra European Women’s Lobby, Swedish Women’s Lobby, Europaparlamentariker och norska parlamentariker. Den svenska modellen fick mycket stor plats på agendan.

På anti trafficking-dagen den 18 oktober publicerade RealStars grundare Malin Roux, tillsammans med Anna Hedh (S) och Cecilia Wikström (FP), en artikel i Svenska Dagbladet. Artikeln framhäver bland annat Sveriges roll som förebild för andra länder, men förespråkar också att Sverige även bör ta en roll som ledare.

För oss är den svenska modellen alltid en het fråga, men nu är den också aktuell i så många andra sammanhang, vilket givetvis är jättekul!

Erla Andersson för RealStars

Be Sociable, Share!