”Den svenska modellen” som lagförslag i Kanada

Kanada

Kanadas prostitutionslagar ses över och det nya lagförslaget från 1 juni i år har tagit inspiration från den svenska sexköpslagen. Fokus blir nu på på torskar och hallickar – ”de som behandlar sexuella tjänster som en handelsvara”. Förslaget har dock mött motstånd och argumentet är att det strider mot kvinnornas rättigheter.

Under sommaren har det kanadensiska parlamentet tagit ställning om nya prostitutionslagar. Anledningen är ett beslut från Högsta domstolens som togs den 20 december 2013. Beslutet omfattar de lagar som förbjuder bordeller, prostitution i offentliga miljöer och att leva på inkomsterna skapade genom prostitution. Lagarna strider enligt Högsta domstolen mot grundlagarna och kvinnans rätt till självbestämmande. Beslutet gav det kanadensiska parlamentet tolv månader att skriva om prostitutionslagarna.

Sex månader senare, juni 2014 kom lagförslaget om förbud mot att köpa sex. Den nya lagen liknar den svenska sexköpslagen som Sverige var först i världen med att införa 1999. Enligt Kanadas justitieminister Peter MacKay är tanken med den nya lagen att rikta in sig på hallickar och torskar, de som behandlar sexuella tjänster som en handelsvara (Svenska Dagbladet, 2014). Lagen ger även upp till 10 års fängelse för koppleri. Straffbara punkter i lagförslaget omfattar också personer i prostitution, ”sexarbetare” såsom försäljning av sex i offentliga miljöer och att annonsera om försäljning av sexuella tjänster. Lagförslaget har fortfarande en bit kvar men förhoppningen från det kanadensiska parlamentet är att förslaget ska gå igenom i december 2014.

Lagförslaget har mött en del motstånd, bland annat från ett flertal kvinnor inom sexindustrin. Dessa anser att lagen strider mot deras konstitutionella rättigheter till liv, säkerhet och frihet.

Kvinnors rätt till självbestämmande är grundläggande i kampen om jämställdhet. Samtidigt vet vi att det finns en stor grupp som inte vill se förändringar och tjänar på prostitution. Följande citat är på sin plats.

Att kvinnor har rätt att sälja, maskerar att män har rätt att köpa

– Françoise Héritier, antropolog och emeritus professor vid Collège de France.

Vi vet dock att en stor andel av de som befinner sig inom sexindustrin inte gör det av fri vilja. Vi vet även att 90 % av prostituerade någon gång i samband med prostitution blivit utsatta för våld. Och att 85 % blivit utsatta för sexuella övergrepp i sin barndom.

Lagar mot prostitution är väsentliga i kampen mot trafficking. Särskilt sådana som fokuserar på köparen och inte på säljaren. Detta för att underlätta för en person inom prostitutionen att söka hjälp. RealStars ställer sig positiva till lagförslaget och hoppas nu att det går igenom och att det kan möta samma framgångar som sexköpslagen har haft i Sverige.

Läs mer här

https://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadas-new-prostitution-laws-everything-you-need-to-know/article19610318/

Emma Larsson

Be Sociable, Share!