CSR Forum – #CSRMOTSEXKÖP

Den 18e april var Realstars en av utställarna på CSR Forum med inriktning Integration och Klimat. Vi stack ut när vi pratade #CSRMOTSEXKÖP

Många viktiga ämnen togs upp under dagen och flera duktiga talare tog upp frågeställningar och problem i samhället – men vi fick även höra möjliga lösningar.  Jämställdhet var med under dagen även om vi på Realstars skulle önska att det fått mer  utrymme för att ta nödvändiga steg framåt hos företagen. Det är väldigt tCSydligt nu i spåren av Metoo.

Realstars informerade under pauserna om vår verksamhet. Eftersom företagens sociala ansvar var i fokus bland besökarna berättade vi om Business Against Trafficking. Vi pratade med många intresserade och lyhörda personer från olika yrkesgrupper och företag.

Framförallt ville vi ge information om hur viktigt det är med policys kring sexköp inom företag. Vi ställde frågan ”Har ditt företag tagit ställning mot sexköp” och flera fick svara via en miniundersökning. Svaren varierade, en del visste inte om det fanns en policy och flera trodde inte det fanns en policy.

Realstars menar att frågan om sexköp vid tjänsteresor borde få större uppmärksamhet i företagens CSR-arbete.  Det gäller framförallt för företag som har mycket tjänsteresor regelbundet och även för personalen skapar det otydlighet kring företagens värderingar och riktlinjer om en policy saknas.

 

Tack för en viktig och givande dag!

 

Fotograf Patricia Mellin

Be Sociable, Share!