Engagerade elever efterfrågar större civilkurage för att skapa Fair Sex

Under RealStars besök på Nacka gymnasium var eleverna eniga om att makt, könsnormer och en stark macho-kultur i samhället är orsaker till att det är mest män som köper sex och kvinnor som säljs. För att få ordning på detta tycker de att vi ska lära män att respektera kvinnor redan i barndomen.

Den 9 april var RealStars på Nacka gymnasium för att prata Fair Sex med en av klasserna. I slutet av presentationen fick eleverna även fundera på orsakerna till prostitution, trafficking och andra typer av unfair sex, och vad de i sin klass och på sin skola kan göra för att bidra till mer Fair Sex.

Nacka gymnasium är en av skolorna som aktivt arbetar för mer Fair Sex på skolan

Många av eleverna blev förvånade över siffror som presenterades, framför allt att ca 7,5 procent av alla svenska män någon gång har köpt sex. Eleverna visade samtidigt upp stor kunskap och medvetenhet runt normer och könsroller, och hur de styr samhället. En grupp nämner att ”män hyllas för att ha sex” som en anledning till varför det är mest män som köper sex.

De flesta grupperna var också överens om att det är normaliseringen av köp av sex som bidrar till efterfrågan och att lagar kan förändra dessa attityder eftersom det gör det mindre lättillgängligt att köpa sex. Dessutom lyfte eleverna att den idag mycket lilla risken att åka fast också driver på efterfrågan och då kan lagar ha stor påverkan.

Men vad kan vi då göra för att sprida Fair sex och verka för att sex ska ske på lika villkor för alla i alla situationer? Flera grupper pratar om behov av lagar, men också ett större civilkurage hos människor att våga säga ifrån när de ser eller misstänker allt från sexuella kränkningar till sex-trafficking. ”Inte vända ryggen till”, ”prata mer om det”, ”sprida mer information” och att ”redan från barndomen lära män att inte se kvinnor som ett objekt och respektera kvinnor” läggs fram som förslag och eleverna säger att nu när de har ökad kunskap, kan de också informera och påverka sin omgivning.

Innan besöket var slut skrev eleverna under RealStars petition för en skärpt lagstiftning inom EU. Skriv på du också och bidra ett Europa fritt från trafficking!

Vill du boka besöka av RealStars till din skola? Maila bokaskola@realstars.eu.

Be Sociable, Share!