Bryssel – är det här vi bör vara?

RealStars i Bryssel! Jo, nu var det dags att ta ett steg utåt i Europa att sprida budskapet för Fair Sex genom möten med politiker, lobbyister och andra organisationer (NGOs). Jag, Malin Roux och Vanessa Corneliusson var på plats.

Vi började möten med svenska Europaparlamentariker och besökte sedan EU-kommissionen, med andra ord anti-traffickingsamordnaren som har i uppgift att säkerställa EU:s strategi för att utrota människohandel. Den lanserades i juni för att underlätta den nya lag som håller på att införas i samtliga medlemsstater.

Strategin är ett steg i rätt riktning. RealStars anser dock att EU:s strategi är alltför trubbig för att konkret sätta stopp för efterfrågan av kvinnor och flickor, pojkar – vår tids – sexslavar. En av prioriteringarna är att minska efterfrågan och en studie kommer att genomföras för att undersöka efterfrågan i olika EU-länder. Samtidigt kan man undra varför man ska spendera så mycket pengar på något som borde kunna åtgärdas bland annat genom kampanjer för att ändra attityder till att köpa sex (lagstiftning väntar vi också på). Å andra sidan kan det behövas forskning för att flerländer med legaliserad och normaliserad prostitution ska uppmärksamma problemet med efterfrågan och sexhandeln!

Frågan är viktig och mycket aktuell i Europa. Statistik visar att 93 procent av Europas befolkning tycker att EU:s medlemsländer ska samarbeta för att bekämpa trafficking.

För att skydda de människor som riskerar att falla offer för Europas sexhandel måste vi ju på sikt lagstifta bort möjligheten till sexköp i hela EU.

Som en svensk organisation som arbetar för att större fokus ska ligga på efterfrågan upplevde vi stort intresse på kommissionen, bland politiker och organisationer. Vi har en viktig roll att spela på arenan bland olika påverkansaktörer.  Särskilt då många företräder en normaliserad syn på att köpa sex och prostitutionsförespråkare tar plats.

Många hjälper oss i vårt arbete. Särskilt tack till Kreab Gavin Anderson för värdefull hjälp inför vårt besök i Bryssel.

Malin för RealStars

Be Sociable, Share!