Beetroot – IT företag som stödjer RealStars

Beetroot Resources är ett svensk IT-resursbolag med sin operativa verksamheten baserad i Ukraina och Moldavien som har valt att stödja Realstars arbete mot trafficking.

– Vi är verksamma i två länder som är hårt utsatta som rekryteringsnationer för sexhandel och trafficking och med den närheten till en bister verklighet så känner vi att vi aktivt och uttalat vill göra en markering. Handel med människor som vara är ett mångfacetterat problem. Å ena sidan handlar det om brist på vettig sysselsättning i utsatta områden. Där har vi en viktig roll som skapare av kvalificerade arbetstillfällen i ett par av dessa områden. Å andra sidan handlar det om en efterfrågan som behöver strypas och där har Realstars både en viktig roll och konkreta möjligheter att påverka. Mer allmänt handlar det om attityden till hela problematiken och där känner vi att ett självklart steg är att stödja Realstars arbete, menar Andreas Flodström.

Prostitutes-wait-for-busi-001
Be Sociable, Share!