Besöksnäringen kraftsamlar för att motverka sexköp och trafficking

I projektet ”Ett näringsliv fritt från trafficking” utvecklar RealStars både nya och redan etablerade arbetssätt för att motverka sexhandel som en del av våld mot kvinnor. Samarbetet med hotell, taxibolag och andra aktörer inom besöksnäringen innebär en gemensam insats för att branschen ska bli starkare och tryggare i att stoppa sexuell exploatering.

Thomas Ahlstrand från Internationella åklagarkammaren i Göteborg och Mats Paulsson från Jämställdhetsmyndigheten under träffen i Göteborg 3 maj.

RealStars leder under 2019 arbetet genom kompetensträffar där kunskap injiceras och metoder förbättras. Under maj har RealStars träffat över 120 representanter från aktörer i Malmö, Göteborg och Stockholm inom besöksnäringen som riskerar att komma i kontakt med sexhandeln och vill ta ansvar och arbeta för att verksamheten ska vara fri från trafficking och prostitution. Under RealStars tidigare initiativ Hotels Against Trafficking samt Business Against Trafficking har företag och aktörer inom besöksnäringen engagerats för att ta ställning i frågan och i det nuvarande projektet utvecklas initiativet till att koppla ihop aktörer och tillsammans hitta nya vägar och verktyg som kan stärka arbetet. Många hotell uttrycker medvetenhet om problematiken, och det finns goda exempel där arbetet gett resultat.

RealStars generalsekreterare Malin Roux Johansson presenterar det nya projektet

Under kompetensträffen i Göteborg 3 maj deltog Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare på Internationella åklagarkammaren i Göteborg. Han tydliggjorde lagstiftningen gällande människohandel, koppleri, människoexploatering och sexköp, och gav exempel på fall att mött i sitt yrkesliv. För både hotell och taxi är det relevant att förstå hur lagstiftningen gällande koppleri är aktuell för dem eftersom det är olagligt att bidra till prostitution, till exempel att hyra ut hotellrum i syfte att använda för sexköp och prostitution.

I ett panelsamtal med Erica Åberg, general manager på Scandic Klara, Emma Carlsten, husfru på Clarion Hotel Post och Petra Kling, marknadschef på Taxi Göteborg delade deltagarna med sig av lärdomar och goda exempel på insatser för att göra skillnad. Erica Åberg lyfte vikten av att alltid rapportera till polisen för att fall och information ska finnas registrerad oavsett om det leder till något i stunden. Emma Carlsten lyfte också erfarenheten att arbeta med attityder och inställningar inom den egna personalgruppen för att öka medvetenheten om frågan och skapa en trygg grupp där personalen förstår frågan och vågar agera.

Kajsa Wahlberg och Elin Hernstedt från Polisen delar med sig av råd och expertis på dagens tema

På kompetensträffen i Stockholm den 6 maj medverkade bland annat Kajsa Wahlgren och Elin Hernstedt från Polisen som gav deltagarna kunskap om lagstiftning och Polisens arbete. Deltagarna fick även tips och verktyg för hur de kan arbeta för att motverka och förebygga människohandel och prostitution. En panel bestående av Annelie Bergsten, Hotel Kung Carl, Erica Åberg, Scandic Klara och Katarina Frank, Taxi Stockholm gav exempel på hur dessa verksamheter arbetar mot människohandel och prostitution.  Annelie Bergsten berättade hur kommunikationen i hissar och på andra ställen i hotellen stödjer både personalen och kommunicerar nolltolerans utåt gällande prostitution. Taxi Stockholm har tagit fram en film som stöd till förarna för att få tips om vad som kan vara tecken på prostitution och hur de ska agera.

På samtliga träffar, även i Malmö där RealStars presenterat verktyg för hotellgruppen i regionen, möter vi positiv respons av deltagarna som uttrycker att det är viktiga satsningar att träffas och gemensamt lyfta de ibland svåra situationer som kan uppstå. Kunskapsutbyte ökar kompetensen och alla vinner på samarbete och gemensamma förhållningssätt. Inför 18 oktober, EUs anti-traffickingdag blir det ytterligare tillfällen att kraftsamla och göra branschens ställningstagande tydligt, Ett näringsliv fritt från trafficking.

Be Sociable, Share!