Workshops på Västerhöjds Gymnasium i Skövde

20140114_143848
Realstars var den 14 januari på Västerhöjds Gymnasium i Skövde och höll i flera workshops med vårt webbaserade läromedel Fair Sex: Nätverket. Klasserna var mycket koncentrerade när de gick igenom spelet och deras allmänna uppfattning var att det är intressant och lyfter mycket viktiga frågor.

Ida och Bella som går i åk 1, på Vård och Omsorgsprogrammet tyckte att spelet var jättebra, och säger: ”Man fick lära sig och att man får tänka själv under spelet är bra. Det är ett bra upplägg och temat är viktigt” Jag frågar vidare om hur man kan komma till rätta med dessa problem i samhället. De poängterar att de tycker att straffen mot t.ex. våldtäktsmän är för milda plus att många kommer undan alldeles för lätt. Vidare nämner de vikten av att ha bra föräldrar i ett förebyggande arbete med normer och värderingar och säger: ”Om föräldrarna lär en respektfullt beteende så för man det vidare.” De tycker att om föräldrarna brister är det viktigt att det finns t.ex. skolkuratorer som kan hjälpa unga som t.ex. kränker andra eller blivit utsatta för kränkningar.

I en teknikklass, åk 3, blev det en livlig och engagerad efterdiskussion. Vissa åsikter gick mycket isär angående hur man signalerar eller inte signalerar med sitt beteende eller klädval att man vill ha sex och huruvida detta överhuvudtaget spelar någon roll. Att diskussionen fastnade vid offer eller potentiella offer och deras beteende istället för att helt fokusera på förövare eller potentiella förövare är en stor del av problemet, tycker jag, och typiskt för hur attityderna fortfarande ser ut på många håll i vårt samhälle och världen. Därför är detta värderingsarbete så viktigt.

Hanna och Sandra som går i klassen tyckte att fall 2, alltså ”Bara på skoj?” som handlar om ett våldtäktsfall var mest berörande eftersom det ligger närmre dem själva. ”Det kunde varit min bästa kompis eller jag själv som blivit utsatt” säger Sandra. De menar vidare att det ofta ser ut så bland dagens ungdomar att går man med på en sak så tolkas det som att man är med på allt men att detta är väldigt fel. Man ska kunna säga nej eller avbryta närsomhelst och man ska också kunna gå klädd som man vill, säger de. Själva menar de också att det är svårt att anmäla en våldtäkt eftersom man skulle känna sig skyldig efteråt och bli väldigt utsatt. Det är ett stort problem att många undviker eller inte vågar anmäla. I det förebyggande arbetet mot övergrepp är det viktigt med kunskap och att bryta upp traditionella könsrollsmönster. ”Vi måste också se till att det blir jämlikt och jämställt för ALLA så kommer mycket att lösa sig”, säger de.

”Prostitution är ju våldtäkt tycker jag” säger Hanna, ”det är ingen som gör det frivilligt, viljan till det finns enbart för att man kan tjäna pengar på det.”, som kommentar till fallet som handlar om människohandel.
Båda blev väldigt illa berörda av de citat från sexköpare som finns med i spelet, och tycker att det är obehagligt att prostitution och trafficking är så undangömt. ”Det finns säkert nära också men man ser det inte, sexuella trakasserier ligger närmre vår vardag och t.ex. på krogen måste man ständigt sätta gränser, och t.o.m. putta bort killar”
De reflekterar vidare om trafficking och prostitution globalt: ”Man kanske måste jobba med hela världen, förbjuda sexköp i alla länder, för att verkligen sätta stopp för det” säger Sandra.

Be Sociable, Share!