Vill du hjälpa oss sprida budskapet om Fair Sex i skolor?

Nu drar RealStars igång en satsning på informatörer för att nå ut till ännu fler skolor i vårt projekt Fair Sex skolor!

Trafficking eller människohandel, som kan kallas vår tids slaveri, förekommer över hela världen. Under de senaste decennierna har den ökat i omfattning och alla länder drabbas och påverkas på olika sätt av trafficking. Därför arbetar vi med det positiva budskapet Fair Sex – sex ska ske på lika villkor och respekt, utan våld och tvång. För att vi ska kunna skapa förändring krävs det att aktivt arbeta för att få ut information, sprida kunskap och slå hål på de myter som finns om sextraffickingRealstars föreläser regelbundet om trafficking och sexhandel och håller workshops på temat Fair Sex och till detta vill vi ha din hjälp! Förutom att du får bidra till att öka kunskap, medvetenhet och involvera unga i arbetet för frihet och mänskliga rättigheter får du också själv lära dig att hålla föreläsningar och workshops.

Som informatör för RealStars får du efter en utbildning av oss själv gå ut i gymnasieskolor och hålla föreläsingar och workshops på temat Fair Sex – sex på lika vilkor. Låter det som något för dig? Skicka ett mail till ottilia@realstars.eu!

Be Sociable, Share!