Vi tackar för ett spännande år !

Vi närmar oss slutet på ett händelserikt år för Realstars. Ett av våra mål för 2013 var att växa och att engagera fler för att på bred front driva och kanalisera opinion mot trafficking och för Fair Sex. Det har vi gjort på tre nivåer; samhällsnivå, genom att påverka EU för skärpt lagstiftning; samarbetat med företag och fört in traffickingfrågor på hållbarhetsagendan. Basen är ända våra kampanjer för Fair Sex som har engagerat på individnivå. Vi har framförallt varit ute i skolor och elever har reflekterat och skapat konst för Fair Sex. Se galleriet r

Genom samarbetet med Pedagogiskt Centrum, har vi tagit fram det interaktiva webbspelet Fair Sex: Nätverket, ett unikt verktyg för skolor som vill ta in frågan om sex på lika villkor, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Genom att möta två livsöden som visar på högaktuella samhällsproblem som sexövergrepp, internetkränkningar, sexhandel och trafficking levandegörs frågorna på ett unikt sätt.

På EU-nivå har Realstars valts in EU-kommissionens initiativ, Plattformen för det civila samhället, där frivilligorganisationer har en viktig roll för att bidra till att implementera EU:s strategi för att utrota trafficking. EU´s utmaningar är enorma för att vända utvecklingen med ökad människohandel. Realstars efterlyser större beslutsamhet från EU kommissionen att vidta kraftfullare åtgärder för att minska efterfrågan.

Inom initiativet Business Against Trafficking har vi fortsatt arbetet med att bygga ett nätverk av inflytelserika företag som vill bidra för att motverka trafficking. RealStars seminarium den 21 november; Företags CSR-engagemang i traffickingfrågor blev ett fint tillfälle att utbyta erfarenheter och sprida kunskap om hur företag kan gå från policy till konkreta åtgärder i sina verksamheter. Se program här.

Media har uppmärksammat vårt arbete under året och ett bevis är att vår roll som talesman i frågan har stärkts då vi blev inbjudna till Aktuellt i samband med att Frankrike skulle rösta om en sexköpslag. Resultatet och stödet för lagförslaget är historiskt. Vi gratulerar alla våra franska vänner!

Mänskliga rättigheter tillhör oss alla. Nyligen har vi förlorat en stor förebild för mänskliga rättigheter, Nelson Mandela. Jag vill därför avsluta med ett av hans visa ord som inger hopp och där varje generation kan förändra världen till den bättre. ’Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings.’

Tack alla som har hjälpt oss under året och med önskan om ett GOTT 2014!

Malin Roux

Be Sociable, Share!