Vecka 6 som nationell Fair Sex-vecka

2018 startade RealStars konceptet Fair Sex-vecka. Målet är att vecka 6 ska bli en nationell
Fair Sex-vecka där skolor kraftsamlar och viker en vecka till att integrera Fair Sex i de ordinarie
skolämnena. 2019 var det fler skolor som passade på att skapa temadagar eller temaveckor om sexualitet och samlevnad, och förebygga mot kränkningar.

Fair Sex-vecka innebär att både elever, lärare, elevhälsan och övrig personal på skolan arbetar gemensamt för att skapa en trygg skolmiljö utan kränkningar. Under året har RealStars arbetat för att få med fler skolor på initiativet, allt efter sina möjligheter och behov, och det går framåt. Under vecka 6 var RealStars processledare ute och träffade flertalet klasser för att prata om Fair Sex och dess motsatser. Överallt möter vi ett stort engagemang hos elever, som efterfrågar mer undervisning i sexualitet och samlevnad. Några elever i årskurs 1 nämnde att de aldrig tidigare hade pratat om sex och samlevnad förutom en lektion på högstadiet, och de som var frånvarande den lektionen missade hela avsnittet.

 

Rinmangymnasiet i Eskilstuna valde att fokusera sin Fair Sex-vecka på att öka kunskapen om Fair Sex-frågor på hela skolan genom en utmaning mellan klasserna som bestod i att spela RealStars kunskapsspel Fair Sex Quiz. Därefter hade över 350 elever i årskurs 1 workshops tillsammans med RealStars processledare.

”Det är ett väldigt angeläget ämne som behöver lyftas, informeras om och diskuteras. Eleverna vill att vi som skola är öppna för att prata om sexuella kränkningar, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Skolan gör i och med detta arbete ett viktigt ställningstagande i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Arbetet är inte för att ge eleverna svaren på vad som är rätt och fel utan att ge dem en grund för att själv kunna ta ställning i frågor om mänskliga rättigheter”- Rinmangymnasiet, Eskilstuna

På Kärrtorp gymnasium ordnades den 6 februari en hälsodag, med fokus på både fysik och psykisk hälsa. Under förmiddagarna erbjöds eleverna föreläsningar med olika teman, och under eftermiddagen fysiska aktiviteter. Fair Sex är starkt kopplat till psykisk hälsa eftersom personer med psykisk ohälsa är en riskgrupp för att bli utsatta för kränkningar och övergrepp. Men likaså är psykisk ohälsa en konsekvens av övergrepp och kränkningar. Därav är det viktigt att arbeta förebyggande, för att möta både riskutsatta och potentiella förövare.

Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg har tidigare erfarenheter att genomföra Fair Sex-vecka och vill rekommendera flera skolor att hänga på.

”Vik en vecka till arbetet för att ha tid att bygga tillit och skapa klimatet att våga prata. Koppla inte temaveckan till någon form av bedömning, utan plocka ihop poäng från olika kurser som inte blir bedömda.” – Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg

Fördelarna är många och nästa år satsar vi på att få med skolor från fler delar av landet. Tills dess har vi fortfarande tider kvar under våren för att träffa klasser eller personalgrupper och tillsammans driva arbetet framåt med Fair Sex-frågor. Hör av er till bokaskola@realstars.eu.

Be Sociable, Share!