Växtkraft Thai börjar ta form

Realstars projekt Växtkraft Thai har nyligen startat för att ge stöd och bättre förutsättningar till unga kvinnor som arbetar på thaimassageinstitut i Göteborg, Malmö och Stockholm. Kärnan är att kunna verka i en seriös och trygg miljö, i en sund affärsverksamhet och utan stigmatisering.

Bakgrund är att massagebranschen är en av de mest riskfyllda branscherna för sexuell exploatering i Sverige idag, och thaimassagesalonger är särskilt utsatta vad gäller arbetsmiljön. Projektet ska, förutom att bidra till att höja statusen för thaimassage, bidra till kompetensförstärkning och breddade yrkesroller. Projektet kommer också att genomföra informationsinsatser för att få bort sexköpande män från att uppsöka salongerna.

Just nu riggar vi projektet och för samtal med thaimassagesalongerna genom telefonsamtal och digitala möten då vi på grund av Covid 19 väljer att vänta med de fysiska besöken för att minska smittspridning. Åsa och Mojsan jobbar intensivt med detta och ringer runt och bygger kontakter. 8 mars har vi också vårt första referensgruppsmöte med flera av kvinnorna i projektet.

1) Går det att ge en allmän bild av hur situationen ser ut för de kvinnor ni talar med just nu?

I dagsläget ser vi att pandemin har påverkat massagebranschen hårt. Det hörs både uppgivenhet och trötthet i rösterna under våra telefonsamtal. Färre kunder under pandemin har drabbat många ekonomiskt och har i vissa fall lett still skuldsättning. Flera salonger uppsöks också av sexköpande män som försöker köpa sexuella handlingar. Det finns en oro för att kvinnor som tidigare inte varit sexuellt exploaterade nu hamnar i denna utsatthet. Flera kvinnor vittnar också om att de inte känner till vad det finns för stöd under pandemin eller vart de ska vända sig.

2) Vi ska lansera ett koncept vi kallar ”Kvinnor emellan”, kan du beskriva det?

”Kvinnor emellan” är ett koncept där kvinnor träffas på nätverksträffar, knyter an och för samtal för att dela med sig av sina personliga och yrkesmässiga erfarenheter och för att utveckla sig i sitt yrke. Kvinnornas förutsättningar och behov ligger som grund för de olika insatserna.

3) Hur ska projektet jobba för att höja statusen på thaimassagesalonger och öka lönsamheten?

Tillsammans med Svensk Massage arbetar vi för att utforska möjligheten till svensk validering av thaimassage. Vi ser också över möjlighet till kompletterande yrkesutbildningar. Vi kommer också att samverka med olika aktörer som kan bidra med stöd till kvinnornas företagande och entreprenörskap för att stärka deras lönsamhet och konkurrenskraft. En del i detta är att vi som är kunder på thaimassagesalonger betalar rimliga priser för massagen.

4) Många har nyligen kommit till Sverige från Thailand och kan behöva stöd med integration och språk med mera: Vad kan Växtkraft Thai bidra med här? 

Många av kvinnorna behöver språkhöjande insatser innan de kan gå vidare med andra insatser. Växtkraft Thai kommer att stödja kvinnorna genom språkkurser som skräddarsys och där kvinnorna kan språkträna tillsammans. Dessutom kommer insatser i samhällsorientering att ges samt stöd i kontakter med olika myndigheter, näringsliv och liknande. Projektet bygger på empowerment där kvinnorna ges möjlighet att utvecklas både som person och i sitt yrke.

 

Åsa och Mojsan med kampanjmaterialet.

ข้อมูลเป็นภาษาไทย

Be Sociable, Share!