Varför ska vi bara kriminalisera sexköparen?

I onsdags, den 25 oktober, besökte RealStars tre språkintro-klasser på Sundlergymnasiet i Vårgårda. Eleverna hade mycket tankar och reflektioner, främst kring varför den svenska sexköpslagen endast kriminaliserar sexköparen.

Under besöket framkom det tydligt att eleverna var väldigt intresserade och nyfikna på allt som har med jämställdhet, trafficking, prostitution och FAIR SEX – sex på lika villkor och med ömsesidig respekt att göra. Klasserna var mycket frågvisa och under varje föreläsning diskuterades det flitigt. Många elever undrade varför inte både sexköparen och den som befinner sig i prostitution blir kriminaliserade.

Den svenska sexköpslagen kriminaliserar alltså endast sexköparen. I regeringens utvärdering av förbud mot sexuella tjänster (SOU 2010:49, 76) förklaras kriminaliseringen av sexköparen genom att det inte är rimligt att straffa den som redan utnyttjas, alltså den som är utsatt av prostitution. När vi förklarar det här för elever berättar vi om yttre och inre tvång. Den som är utsatt av prostitution kan känna sig tvingad att sälja sin kropp av yttre men också inre omständigheter. Vi försöker också få eleverna att reflektera över vad som är orsaken till att prostitution existerar. RealStars är övertygade om att orsaken beror på efterfrågan och många elever håller med om det. Trots detta håller inte alla elever med om att sexköparen är den enda som ska kriminaliseras.

För att utveckla resonemangen visar vi eleverna en undersökning med intervjuer av 854 personer som befunnit sig i prostitution (Farley et al. 2008, 56). Mellan 70 och 95 % av de intervjuade blev utsatta för fysiskt våld i samband med prostitution. 89 % av 785 personer ville inte befinna sig i prostitution. Detta är få av flera siffror från rapporten som visar på att den som befinner sig i prostitution är i en utsatt position.

Under våra föreläsningar fick vi frågan: ”Men hur ska prostitutionen minska?”. Ett svar på den frågan är att det blir lättare för den som är utsatt för prostitution att anmäla sexköp om hen inte riskerar brott. Det är också en viktig del att tänka på när vi diskuterar dessa frågor.

Nu har ni fått läsa om hur en liten del av våra diskussioner kan se ut under föreläsningarna. RealStars roll är att informera, inspirera, utveckla och utmana elevernas resonemang. Det finns så otroligt mycket tankar och idéer hos eleverna. De vill diskutera det här! Det handlar om att ge dem möjlighet att göra det. Vi tackar Sundlergymnasiet för att de gav eleverna den möjligheten och vet du någon skola som skulle vilja ha ett besök?

Kontakta:
sandra@realstars.eu för besök i Göteborg
hanna@realstars.eu för besök i Stockholm
fanny@realstars.eu för besök hos språkintro/nyanlända elever

SOU 2010:49, Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008
Farley et al. 2008. Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress disorder, 33-74

Be Sociable, Share!