Varför måste vi prata om pornografi?

När gemene man pratar om sexuell exploatering glömmer hen ofta att diskutera pornografi. Pornografi och konsumtion av pornografi har blivit ett vardagsfenomen. Den pornografi som tidigare kallades för mjukpornografi kan vi idag se överallt – i serier, på reklam och i filmer. Hur påverkar det oss egentligen?

Det är viktigt att vi talar om pornografi och vad den gör med oss, inte bara bland vuxna utan också bland barn. De allra flesta barn kommer i kontakt med pornografi för första gången när de är så unga som 11-12 år. Detta sker oftast på en skoldator. Pornografin kan också finnas lättillgänglig i fickan via mobilen. I flera fall blir pornografi den första ingången till hur barn tror att vuxna har sex.

Pornografi kan vara ett sätt att experimentera med sin sexualitet. Barnet eller ungdomen kan få möjlighet att bejaka sin sexualitet bortom fnissiga kamrater i klassrummet. Den pornografi som finns idag är dock extremt våldsam och innehåller övergrepp som i andra sammanhang skulle klassas som tortyr. ”Det finns faktiskt bra pornografi också” brukar vi i RealStars få höra. Det är sant, det finns så kallad feministisk pornografi som inte innehåller våld. En tolvårig elev vid skoldatorn söker dock inte på ”feministisk pornografi”, hen söker på ”pornografi”. När eleven söker på ”pornografi” möts den inte bara av ett par nakna kroppar som hen kanske var nyfiken på från början. I stället möts den av just pornografi med extrema våldsinslag.

Den allra största delen av dagens pornografi innehåller inslag där kvinnan blir förnedrad av mannen. Kvinnorna i pornografi benämns inte som kvinnor eller vid namn. De ses inte som människor. I stället blir de kallade för slynor, horor eller något annat nedsättande. Mannen ska sätta kvinnan på plats. Gör du inte det så är du ingen riktig man. Detta är vad eleverna och ungdomarna får lära sig när ingen vuxen vågar ta diskussionen.

Vi förstår att det är en stor och svår uppgift för föräldrar och lärare att prata med barnen om pornografi. Ibland för att en inte är bekant med ämnet själv, en är rädd för att säga fel eller en är rädd för att kränka någons sexualitet. Det gör det dock inte mindre viktigt att prata om. Forskning har visat att män som har högre pornografikonsumtion uppvisar mer sexuella aggressioner än de män som har lägre pornografikonsumtion. Att våldet sexualiseras ser vi i vår vardag hela tiden, inte minst i #metoo-kampanjen.

RealStars vill hjälpa skolorna att ta diskussionen. Vi erbjuder en kostnadsfri föreläsning som öppnar upp för diskussion kring pornografi och FAIR SEX – sex på lika villkor som är tätt sammankopplat. Kontakta bokaskola@realstars.eu om du vill veta mer.

 

Källor: Pornland – How Porn Has Hijacked Our Sexuality av Gail Dines.
Se dokumentärfilmen via: https://unizon.se/pornland
Wright, Paul J., Tokunaga, Robert S., Kraus Ashley. 2015. A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies. Journal of Communication 66 (1): 183-205. Doi: 10.1111/jcom.12201

Be Sociable, Share!