Vad säger 4th global report om Sverige?

Rapporten Prostitution: Exploitation, Persecution, Repression, utgiven 2016, är en över 400 sidor lång global rapport med ett antal intressanta underrubriker så som: sexuellt utnyttjande av minoriteter, gatubarn och prostitution som överlevnadsstrategi samt terrorism och sexuellt utnyttjande. Rapporten publiceras av Foundation Scelles som fokuserar på trafficking och prostitution.  RealStars volontär Elin Weiss sammanfattar den, här är del 1. 

I rapporten finns också en kortare genomgång av ett antal av världens länder, bland annat Sverige. Här talar man om den svenska modellen, som introducerades 1999 och som kriminaliserar sexköparen, den som försöker köpa sex eller som hjälper till att möjliggöra sexköp, och lagens framgångar med att minska antalet sexköp i Sverige samt att förändra normen och stigmatiseringen som omger personer som såldes och köptes för sexuell exploatering.

Med framgången av den svenska modellen fokuserade sedan Sverige på sexköp i andra länder samt sexindustrin i samband med turism med fokus på hotell, taxiservice och restauranger. Samtidigt som sexindustrin mer och mer flyttats från gatan och in i hus och lägenheter har antalet annonser riktade till de som köper sex ökat på nätet. I en undersökning av online-annonser kunde många av annonserna kopplas till samma personer, men antalet har fortfarande stigit markant.

Sexköpen verkar ha blivit mer dolda i och med att industrin har flyttats till exempelvis thaimassagesalonger. En undersökning fann att viss prostitution pågick vid 1 av 5 massagesalonger.

Oftast är de utsatta personerna ursprungligen från andra länder, vanligast är Bulgarien, Rumänien och Nigeria. Däremot har den tidigare stora flyktingströmmen inneburit att vi ser nya riskgrupper; ensamkommande pojkar som tvingas eller luras in i olika former av prostitution eller trafficking. Unga människor, i synnerhet åldrarna 13-25 år, är en sårbar grupp där prostitution kan möjliggöra tillgång till bostad eller pengar för de som inte har. Även transsexuella personer är en sårbar grupp där annonseringen av sexuell exploatering har dubblats senaste åren.

I rapporten diskuteras hur den svenska modellen har varit framgångsrik men också hur ny teknologi, samt flytten av industrin från gatan och inomhus, utgör ett verkligt problem. Man talar också om de bekymmer som Internet och mobiltelefoner utgör i en ökad anonymitet samt enklare tillgång till sexköp och trafficking.

Slutligen diskuteras trafficking. Sverige är inte en stor marknad för sexuell trafficking utan ofta en genomfart. Svårigheter med arbetet mot trafficking beskrivs som en förvirring och osäkerhet då det är svårt att särskilja olika former av trafficking från varandra, förstå skillnaderna, samt att särskilja på trafficking och prostitution.

Rapporten i sin helhet är aningen tung men innehåller mycket intressant material som ger nya perspektiv på trafficking och prostitution vilket är viktigt för framtida arbete.

Här kan du själv läsa rapporten. 

 

Be Sociable, Share!