En volontärs tankar: ”Vad är syftet med sexköpslagen?”

En volontärs tankar: ”Vad är syftet med sexköpslagen och hur arbetar samhället för att motverka sexköp? Har lagen skapat en normativ bild om att prostitution inte accepteras? Eller bör den legaliseras?” Så lyder rubriken på det blogginlägg en av alla volontärer som bland annat ingått i vår Fair Sex – Ambassadörs utbildning skrivit. Håll utkik här på hemsidan, för fler personliga blogginlägg kommer att publiceras av våra fantastiska volontärer!

”Individens eget val och hens frihet i ett samhälle kan stå i konflikt med majoritetens, vilket är det demokratiska samhället. Att en del sex-säljare påstår att det är vad de själva vill tror jag lika lite på som att prostitutionsmarknaden skulle minska genom att legalisera den. För i de länder som prostitution accepteras tror inte jag att hen, varav majoriteten är kvinnor, skyddas. Istället gror en normalisering att det är okej att utnyttja och kränka en människa som befinner sig i en utsatt situation. För människan ska väl inte liknas med en vara som enbart styrs av efterfrågan och utbud? Ett utbud som i detta fall är människor som ofta lider av drogproblem, post-dramatisk stress och kan ses som offer för tortyr. Nej ett samhälle som i Tyskland där sexköp är legaliserat och där en enorm sexindustri finns som därtill ger en avkastning på flera miljarder euro vill inte jag leva i.

Min uppfattning är att politiker generellt diskuterar frågan om människohandel mer än prostitution. En diskussion som inte finns på agendan i den omfattning som den borde. Trots att samhällets medborgare börjar få en lite mer information om prostitution i förhållande till innan hamnar den lätt i skym undan enligt min mening. Självfallet är prostitution och människohandel länkade med varandra. För hur vore det annars möjligt att det enligt EU:s uppgifter är över 50 % av människohandeln som är för sexuell exploatering? Om samhället skulle betrakta prostitution som ett effektivt och attraktivt sätt att tjäna pengar på vore det ett misslyckande för mig. För då har politikerna som regerar i världen misslyckats med sitt ansvarar för att alla människor ska få ett värdigt liv och samma möjligheter. Vad är då ett värdigt liv? För dig? För mig? Det är en fråga värd att diskutera, men som det inte finns utrymme att skriva om i detta inlägg. Jag vill däremot lyfta fram frågan om vilket samhälle vi vill att våra barn ska leva i? Frågan om barns rättigheter till liv, överlevnad och utveckling är en viktig fråga för mig och enligt i barnkonventionen står det att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. Är acceptans av prostitution eller att frågan inte diskuteras mer att beakta barnets bästa? För barnen, som är vår nästa generation är och bör det enligt mig beaktas som en stor möjlighet till förändring.

Att Sverige 1999 var det första landet att enligt lag kriminaliserar sexköparen och inte hen som säljer sex ska vårt land vara stolta över. Men Sverige ska inte stå still i utvecklingen utan måsta ta ytterligare steg för att bekämpa prostitution och människohandel. Ett steg, för att återkoppla sexköp till att barn bör beaktas som en möjlighet till förändring, vore att diskutera detta i tidig skolålder och utveckla fler metoder för att motverka den sexmarknad som kan öka via internet och teknologi. Det samhälle jag vill leva i och vill att mina barn ska växa upp i är fritt ifrån prostitution och människohandel. En önskan som inte är realistisk, men arbetet för att bekämpa marknaden får inte stoppas. Samhället kan förändra genom att arbeta förebyggande, som att ge utbildning om sexualitet, mänskliga rättigheter, vad som kan främja jämställdheten och vilka normer och värderingar som finns vid en tidig skolålder. Detta är ett arbete, som enligt min mening, som idag drivs mer aktivt av organisationer än politiker. Något som borde förändras. Det glädjande är ändå att sexköpslagen stöds av majoriteten i samhället. Den har skapat normer och värderingar om att prostitution och människohandel går emot mänskliga rättigheter. Den skarpa lagen signalerar att prostitution inte är acceptabelt eller hör hemma i ett modernt, jämställt samhälle. Den tycks också ha påverkat sexköparen genom att fungera som en avskräckande metod och utvärderingar som bland annat den svenska regeringen genomförde 2010 visar att det finns en minskning på efterfrågan i det svenska samhället.

Innan jag avslutar detta inlägg vill jag föra upp frågan om rättvisa och möjlighet till att skydda hen som säljer sex samt möjligheten att döma sexköparen i domstol. För vad är rättvisa för hen som säljer sex och hur skyddas hen av samhället? Är det rättvisa att polisen generellt avvaktar med att gripa sexköparen tills det att sexköpet har fullbordats? Är syftet att skydda den enskilda individen som säljer sex innan akten eller är syftet att ta sexköparen på bar gärning för att ha tillräckligt med bevis för att hen ska bli dömd i domstol? För polisens skyldighet är väl att förebygga och motverka brott? Men om det redan är straffbelagt vid muntlig överenskommelse om sex mot betalning, räcker inte det? Gränsen för när polisen ska ingripa är ett dilemma, men ett dilemma som enligt min mening inte ska glömmas bort. För att för mig är prostitution en form av våld och det ökar utnyttjande av ojämlikhet. Det går emot mänskliga rättigheter och samhället måste aktivt arbeta för att stoppa den.”

realstars_logo_thumb
Be Sociable, Share!