Tre frågor till Kajsa Wahlberg om arbete mot trafficking

RealStars ställer tre frågor till Kajsa Wahlberg, kriminalkommisarie och nationell rapportör från Rikspolisstyrelsen.

1. Vilka är enligt dig de största utmaningarna för minska antalet sexköp och människohandel i Sverige? Är strafföreläggande tillräckligt nu när vi kan döma upp till ett års fängelse?

En av de största utmaningarna tror jag är att påverka unga i detta sexualiserade samhälle. Det är så viktigt att man förstår principerna bakom sexköpslagen och att man har klart för sig vilka skadeverkningar prostitution har på individen och samhället. Debatten måste hållas levande hela tiden och frågor om jämställdhet ska ligga högt på agendan.

Polisen måste också hela tiden vara uthållig och kontinuerligt bekämpa alla led i människohandeln (människohandel, koppleri, sexköp). Jag tror att det kunde ha en preventiv effekt om någon sexköpare dömdes till fängelse. Målet med lagstiftning är dock inte att människor ska hamna i fängelse utan avstå från att begå de handlingar som vi, i ett demokratiskt samhälle, har beslutat ska vara kriminaliserade.

En annan utmaning är förstås den moderna teknologin (internet, mobiltelefoner etc.). Här skulle vi behöva komma åt servrar för att komma åt annonsörerna (en form av koppleriverksamhet). Dessa servrar placeras förstås i länder där man har en helt annan syn på prostitution.

2. Ser du några trender i Sverige under de senaste åren?

Just nu är det framför allt kvinnor från Litauen, Rumänien och Nigeria som förs till Sverige för prostitutionsändamål. Antalet thaimassagesalonger har ökat kraftigt de senaste åren och där har vi använt oss av Skatteverket för att komma åt de ställen som inte redovisar sina inkomster. Här finns mycket mer att göra men verksamheten (sexköp, koppleri) är svår att komma åt.

När det gäller internet så har det blivit vanligare att sexköparna beställer kvinnor hem till sig eller sitt egna hotellrum. De tror antagligen att risken att åka fast är mindre då.

2010 såg vi fler fall där sexköpare och hallickar utnyttjade funktionshindrade kvinnor och flickor sexuellt.

3. Vad är viktigt i arbetet för att sprida kunskap om sexköpslagen till andra länder som har utbredd och i vissa fall även legaliserad prostitution?

Att de förstår varför och vilka kvinnor som hamnar i prostitution och prostitutionens skadeverkningar. Det handlar om kvinnor som har en bakgrund av sexuella övergrepp och utanförskap och risken för att hamna i alkohol- och drogberoende är stor. De måste förstå att man inte kan bekämpa problemet med människohandel genom att skylla på fattigdom i ursprungsländerna och på de kriminella. Vi i våra egna länder måste vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra att människor faller offer för denna cyniska handel. Det handlar om att vi i destinationsländerna måste ta ett ansvar och ändra vårt beteende och förstå att vi är en del i denna handel men vi kan göra något åt problemet. Ett hårdsmält budskap för somliga.

Malin Roux för Realstars

Be Sociable, Share!