Toppkandidaterna till EU-parlamentet om prostitution och människohandel

Valet till EU-parlamentet är nu mycket nära. RealStars har därför kontaktat partiernas toppkandidater för att fråga hur de och deras partier kommer att ta ställning i frågor gällande prostitution och människohandel, samt arbeta för att driva den svenska regeringens abolitionistiska hållning till prostitution och sexköp i EU-parlamentet.

Vi vet att den svenska modellen fungerar. Genom att fokusera på sexköparen kan efterfrågan strypas. Den stora utmaningen är att förändra de normer som råder i Europa, samt uppmärksamma grunden till denna mångmiljardindustri som människohandeln är. Det finns stöd för detta arbete i EU-direktivet mot människohandel 2011/36/EU som säger att alla medlemsstater ska arbeta för att bekämpa efterfrågan. Dessutom uttrycker parlamentet i den så kallade Honeyball-resolutionen om ’Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten’ från 2014 att ”Prostitution är därför såväl en orsak till som en konsekvens av bristen på jämställdhet, och ökar denna brist” samt att en minskad efterfrågan bör utgöra en del av en integrerad strategi mot människohandel i medlemsstaterna”.

Förutom att motverka efterfrågan på sexköp, krävs väl fungerade stödprogram (exit program) för personer i prostitution att ta sig ur situationen och tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter. Därför undrade vi hur toppkandidaterna till Europaparlamentet kommer att ta ställning till dessa frågor under sin kandidatur. Här presenterar vi en sammanfattning av de svar vi fått in från fem av de nio tillfrågade.

Helene Fritzon, Socialdemokraternas (S): ”Vi tycker att den svenska sexköpslagen är bra och vi vill att den svenska lagen ska införas i övriga EU-länder.” Fritzon tillägger att det är upp till den nyvalda S-gruppen hur detta arbete kommer att se ut framåt.

Malin Björk, Vänsterpartiet (V): ”I kampen mot människohandel och prostitution står Vänsterpartiet upp för den svenska sexköpslagen såväl hemma i Sverige som i EU. Vi ser människohandel och prostitution som två sidor av samma mynt”. Björk nämner att en viktig fråga för henne i den politiska kampen kring sexköpslagen är kampen för att bryta en allt mer växande sexism. Björk avslutar med att ”denna fråga kommer jag att prioritera högt även under kommande mandatperiod och göra allt vad jag kan för att exportera den svenska sexköpslagen. Det är glädjande att allt fler länder infört vår modell och ser fördelarna med en lagstiftning som straffar sexköpet och inte de utsatta kvinnorna i prostitution. ”

Soraya Post, Feministiskt initiativ (Fi): ”Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU.  Vi vill att EU prioriterar sitt arbete med att stoppa det fysiska och sexuella våldet.” Post tillägger att Fi under nästa mandatperiod, bland annat vill driva frågan om samtyckeslagar enligt svensk modell i hela EU samt förbud mot köp av sexuella tjänster.

Tobias Tobé, Moderaterna (M): ”Vi värnar den svenska sexköpslagen, som utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och tycker att det är bra om fler länder följer vårt exempel.” Däremot uttrycker inte Tobé att han eller partiet planerar att arbeta aktivt för att sprida sexköpslagen inom EU. Tobé tillägger att Moderateras fokus ligger på att bekämpa alla typer av gränsöverskridande brottslighet: ”Inom EU prioriterar vi att göra Europa tryggare. Bland annat vill vi, med både verktyg och resurser, kraftigt skärpa arbetet mot gränsöverskridande brottslighet, såsom trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår.”

Peter Lundgren, Sverigedemokraterna (SD): ”Motverkandet av prostitution, sexköp och trafficking är av största vikt för samhället.” Däremot nämner Lundgren inget om att de önskar sprida den svenska sexköpslagen, eller hur de på annat sätt vill motverka orsakerna till människohandel och prostitution. Han skriver att ”Åtgärder som kan och bör tas rör både hårdare straff för de som faktiskt bedriver människohandeln men även genom upprustning av Tullverk och de gränskontroller som kan ske” men att ”Enskilda länder ska även fortsättningsvis kunna bestämma sina egna strafflagar även om man kan förespråka varför restriktiva sådana i detta fall är värdefullt.”

Kom ihåg att rösta senast söndag 26 maj för att bidra till ett Europa utan trafficking! Skriv också under vår namninsamling till EU för att uppmana till lagar som håller sexköpare ansvariga för att bidra till den sexuella exploateringen.

 

 

Be Sociable, Share!