Svenska bolag vill ta ansvar i traffickingfrågor men lite görs

Realstars har gjort en mindre undersökning bland de 20 största (börs)bolagen i Sverige om deras CSR-arbete i traffickingfrågor. Ett nyckelfråga är om det existerar någon specifik policy angående sexköp och trafficking.

Samtliga företag som har svarat vid rundringningen stödjer sitt hållbarhetsarbete på initiativ som FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Global Compact samt ILO konventioner.” Det är de traditionella” menar en av de CSR-ansvariga på ett av företagen. Företagen vill självfallet inte på något sätt stödja människohandel, dock saknas tydliga policyer kring sexköp och trafficking i de festa av de stora bolag Realstars kontaktat. Många hänvisar till sin policy angående mänskliga rättigheter. Ett av företagen reviderar just nu sin kod och diskuterar frågan om sexköp. Företaget Boliden menar att om de skulle exponeras mot trafficking gäller det enskilda individer och exempelvis sexköp. Och då gäller en fullständig nolltolerans. ”Det finns ingen gråzon”. För att personalen inom Boliden ska förstå vilka regler som gäller mot trafficking har Boliden CSR-utbildningar som tar upp frågan.

Vi ställer frågan hur olika branscher kan agera och ta ett förebyggande ansvar för att motverka trafficking och får olika svar. Flera företag svarar att man behöver ha en väldigt tydlig kommunikation både på företaget och externt med leverantörer. Samtidigt gäller det för många företag att fortsätta med sitt arbete och fördjupa detta, framförallt när det kommer till tjänsteresor. Exempelvis anser ett företag att man behöver arbeta fram en tydlig resepolicy som en viktig åtgärd som visar att sexköp inte är tillåtet på tjänsteresor.

Samtliga företag som vi har intervjuat följer upp sina etiska riktlinjer och koder men på olika sätt. Vissa följer endast de riktlinjer som exempelvis finns i FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Global Compact och ILO konventioner, andra har utbildningar och interna revisioner som följer upp arbetet.

Realstars menar att rundringningen är ett första steg att medvetandegöra utmaningarna i traffickingfrågor. Resultatet visar behov av både kompetensutveckling, tydliga riktlinjer och forum för att diskutera etiska frågor som sexköp som kan kopplas till trafficking och respekt för mänskliga rättigheter. Realstars har nu tagit fram förslag på policy som berör sexköp och trafficking som såväl stora som små bolag kan ta stöd av för att bli tydligare i sitt CSR-arbete i traffickingfrågor.

Malin och Jonathan för Realstars

Be Sociable, Share!