Stort intresse för Fair Sex under MR-dagarna

Under ett seminarium på MR-dagarna i Stockholm delade vi med oss av våra erfarenheter från Fair Sex-arbetet i skolor under våra Arvfondsprojekt. Tillsammans med lärare och elever från Södra Latins gymnasium diskuterade vi fördelarna med att föra in arbetet i skolans struktur och använda kreativa metoder för att inspirera eleverna.

RealStars volontärer Dolores och Johanna har engagerat sig efter besök av RealStars på sina skolor.

RealStars unika koncept och arbetssätt Fair Sex öppnar upp för samtal om vad sex och relationer bör handla om. Under MR-dagarna var det många besökare som ville höra mer om vårt arbete både på skolor, med företag och gentemot EU. Många valde att ta ställning och skriva under kampanjen för en sexköpslag i EU. Andra deltog i vårt boklotteri, eller passade på att köpa julklappar med Fair Sex-budskap. Mer presenter hittar ni i vår webshop.

Årets team på MR-dagarna i Stockholm 15-17 november var ”rätten till ett liv utan våld” och organisationer och myndigheter lyfte upp en bredd av frågor kopplade till temat. Trafficking är en allvarlig typ av våld. Från rekryteringen till exploateringen innebär trafficking en kedja av våld och kränkningar mot de Mänskliga rättigheterna. Många besökare uttryckte en vilja att bidra till en förändring och lyfte fram vikten av att öka kunskapen om Samtyckeslagen hos de unga, men också att politiker behöver ta ett större ansvar genom lagstiftning samt resurser till polisen för att utreda sexualbrott och trafficking.

 

Processledare Julia Andén förklarar stegen för att bli Fair Sex-skola

Under Arvsfondsprojekten har vi träffat över 15 000 ungdomar för att diskutera trafficking och Fair Sex i syfte att motverka de värderingar som ligger bakom sexuella kränkningar.  Alva Ehn och Elsa Ohlman är medlemmar i Södra Latins Fair Sex-grupp och berättade hur arbetet gett dem ökad kunskap och att de stärkts i sina värderingar. De nämnde också att de märkt en förändring hos sina klasskamrater och ett ökat intresse för Fair Sex-frågor och att tabu-stämpeln är borta vilket öppnar upp för fler samtal. Maria Aspfors, lärare på skolan lyfte upp värdet i att arbeta kreativt med svåra frågor för att öka förståelsen och hur RealStars stöd i processen stärkt lärarna för att våga ta samtalen.

Vill ni ha besök från RealStars på er skola hör av er till bokaskola@realstars.eu.

Be Sociable, Share!