Stort engagemang hos Fair Sex-skolor

Höstterminen 2016 är i full gång i skolorna och så är även vi på RealStars med många besök och workshops. Vi möts av stort engagemang och väcker många tankar hos ungdomar och lärare. Fler skolor tar nu ett större grepp om Fair Sex-frågor och blir Fair Sex-skolor.

En av skolorna Realstars besökt var Jensens gymnasium i Göteborg och där vi först höll en föreläsning om jämställdhet, människohandel och prostitution för skolans elever i årskurs två för att kicka igång skolans temadag om samhällsengagemang. Därefter höll vi en workshops med en av klasserna i årskurs tre och diskuterade Fair Sex i skolan och i elevernas vardag samt olika steg framåt för att bli en Fair Sex-skola.

En fråga vi ofta diskuterar under våra besök i skolorna imag7613är: Vad finns det för fler exempel på Unfair Sex, förutom trafficking som är den värsta sorten? För att skapa Fair Sex-skolor utökar vi nu frågeställningarna och vill lyssna av idéer hur vi skapar Fair Sex-skolor, en skola som har nolltolerans mot alla former av ofredanden och trakasserier och där skolan har en trygg och välkomnande miljö för alla.

Skolan har en viktig roll för att förebygga alla former av överträdelser och sexuella trakasserier. Eleverna och lärare vill verkligen uppmärksamma frågorna och diskutera,  ta upp problem och sådant som strider med skolans värdegrund. Realstars möter intresse och ett stort behov  av att arbeta med likabehandlingsplanen och ibland än mer integrera sex och samlevnadsfrågor i undervisningen.

En av Fair Sex-skolorna, Kunskapsgymnasiet, uppmärksammar glädjande 18 oktober som är EUs anti-traffickngdag. Realstars inviger dagen på skolan som har olika kreativa aktiviteter för att ta ställning för allas lika värde. Vinnare kommer få Realstars t-shirt, armband och tygpåse. Det är så inspirerande med alla skolor som finner olika vägar att sätta frågor om Fair Sex och mot trafficking på kartan.

Visst är det fantastiskt att så många vill vara med och påverka, inte bara i sin egen vardag utan för alla, för att komma ett snäpp närmre jämställdhet och lika värde. Vi på RealStars är stolta att arbeta med en så viktig fråga samt drivs otroligt mycket av att se nästa generation få bära samma stolthet! Tillsammans kan vi göra skillnad och förändra de sociala strukturer och normer som råder och det är med raka ryggar vi nu gör oss redo för EUs anti-traffickingdag den 18 oktober.

Be Sociable, Share!