Stort engagemang bland blivande lärarassistenter!

Realstars besökte Katrinebergs Folkhögskola för en heldags-workshop med blivande lärarassistenter. Vi mötte en engagerad grupp som hade massor med frågor och vi hade en väldigt givande dag tillsammans. Vi pratade om trafficking, prostitution och hur vi kan minska efterfrågan. Vi ställde oss också frågan; hur pratar vi om det här med barn och ungdomar?

Engagemanget under dagen var stort och det blev många bra diskussioner och frågor och alla kände sig mer motiverade och inspirerade av att jobba mer aktivt med dessa frågor vid dagens slut. Det är ett tungt ämne och det är ibland svårt att ta in hur situationen för de människor som är utsatta för trafficking och prostitution ser ut eller att de strukturer som gör att våldtäktsoffer skuldbeläggs och ifrågasätts fortfarande finns i Sverige. Men ilska över en hemsk situation kan skapa engagemang till förändring!

Hur skapar vi denna förändring då? Ett sätt för dessa blivande lärarassistenter är att se till att det pratas om Fair Sex i de skolor dit de kommer, se till att det finns planer och strukturer för att motverka alla former av sexuella trakasserier och se till att skolorna arbetar aktivt med dessa frågor. Att vuxna på ett naturligt sätt pratar om sex med barn och ungdomar är otroligt viktigt för det gör att vi kan slå hål på myter, ge information baserad på fakta och skapa en förståelse för samtycke och vad det innebär. Om vi som vuxna inte pratar med barn och ungdomar om det här riskerar det att bli så att all information de har om sex kommer från pornografiska filmer eller andra plattformar som sprider en skev bild av vad sex är eller kan vara.

Vi på Realstars är säkra på att dessa engagerade lärarassistenter kommer göra ett fantastiskt arbete med att sprida kunskap och vara ett stöd för våra barn och ungdomar i skolorna, ni kommer göra stor skillnad! Vi hoppas även att Fair Sex-konceptet och Fair Sex-webbspelet:Nätverket kommer få spridning ut i skolorna på detta sätt.

 

Tack för en inspirerande och lärorik dag! Vill ni ha besök av Realstars på er skola? Maila till bokaskola@realstars.eu eller kolla in vår hemsida.

 

Be Sociable, Share!