Stereotyper, tvång och bortgifte i skolundervisningen

En av våra gästbloggare, Elin Weiss, berättar om en lektion på högstadieskola som oreflekterat tog upp könsstereotyper. Frågor som påverkar synen på sexualitet och kön och i förlängningen våra mänskliga rättigheter.

Under en diskussion med en av mina kollegor, på högstadieskolan där jag arbetar, talade vi om skolans ansvar att aktivt motverka stereotypa skildringar i läromedel och hur väl skolan egentligen gör detta. Alla skolor borde vara aktivt involverade i arbetet och enligt skolverket ska skolan gestalta och förmedla jämställdhet och motverka traditionella könsmönster. Efter den diskussionen medverkade jag på en lektion där det stod engelsk hörövning på schemat.

Eleverna skulle öva på sin förståelse av det talade engelska språket och därför tog undervisande lärare fram en text från skivan, enligt temat som var USA, som följer med läroboken samt ett antal arbetsblad. Eleverna skulle lyssna på texten och svara på frågor angående vad dom hade uppfattat av texten.

Berättelsen som klassen fick lyssna på heter High Horse´s Courting (Höga Hästens frieri/uppvaktning). Texten handlar om en ung man, High Horse, av stammen Sioux och ska vara från 1930-talet. Kortfattat så är High Horse förälskad i en flicka och vill gifta sig med henne. High Horse erbjuder flickans far hästar som betalning men hennes far är inte imponerad. Istället bestämmer sig High Horse, med hjälp av sin kusin Red Deer, för att stjäla flickan. Historien handlar om hur High Horse till slut ”vinner” flickan och visar för flickans far att han är ”en riktig man”.

Det är helt klart obehagligt att sitta i ett klassrum tillsammans med 14-åringar och lyssna på en text där tvivelaktiga handlingar och stereotypa könsroller basuneras ut. Texten innehåller, enligt mig, flertalet tvångshandlingar och det handlar om en persons ”kärlek” till en annan person där den ena personen gör som dom vill gentemot den andra. När det inte fungerar att köpa kärlek är nästa strategi att stjäla och tvinga till sig kärlek.

Probably for a long time I have been feeling sick about a certain girl because I love her so much, but she will not even look at me, and her parents keep a good watch over her. But I keep feeling worse all the time; so maybe I sneak up to her tepee in the dark and wait until she comes out”.

Flickan som High Horse påstår sig älska vill inte ens se på honom och föräldrarna kontrollerar henne. Jag tycker att det är problematiskt att i undervisningen framhäva en text där det inte endast handlar om obesvarad kärlek där en person finner sig i att älska någon obesvarat utan istället framhäva en text där en man vill och måste ha en speciell flicka trots att hon inte är intresserad och inte ens tittar åt honom.

So High Horse got his girl after all, and I think he deserved her”. Ingenting nämns om vad flickan förtjänar eller vill.

Stereotypa könsroller för männen, eller pojkarna, nämns också och här är det absolut viktigaste att vara ”en riktigt man” och att bli bekräftad av andra män som en sann man.

”Cousin, if you are man enough, we can steal her this time.” And High Horse said: ”I am man enough to do anything anybody can think up, if I can only get that girl.” och ”It was not the horses that he wanted. What he wanted was a son who was a real man and good for something”.

Jag tycker inte att berättelsen om High Horse gestaltar och förmedlar jämställdhet eller motverkar traditionella könsmönster och jag tycker inte att texten är lämplig för undervisning.

Men, texten skulle faktiskt kunna användas på ett konstruktivt vis som bas för diskussioner om tvång, en persons rättigheter, kvinnors rättigheter, ”importering” av kvinnor och bortgifte. På så vis skulle jag förstå om texten användes i undervisningssyfte, men som den används nu är jag minst sagt förvånad att den har publicerats i, och valts ut till, modern svensk undervisning.

av Elin Weiss

Läs också Elins text på bloggen Feminist and Women’s studies Association (UK & Ireland) här

Be Sociable, Share!