Skolbesök på Mimers Gymnasium, Kungälv

RealStars genomförde ett skolbesök på Mimers Gymnasium i Kungälv 13 september där vi tillsammans diskuterade med de engagerade eleverna om Fair Sex, från sexuella trakasserier till trafficking och prostitution.  

RealStars föreläste på Mimers Gymnasium i Kungälv för en gymnasieklass, år ett. Vi möttes av en klass som till en början inte riktigt vågade spekulera i något så ”stort” som trafficking, som så många andra klasser vi mött. Däremot hade de tydliga uppfattningar om vem det var som köpte sex och att vuxna människor absolut inte kallar varandra för hora.

”Tror ni att vuxna kallar varandra hora?”

Någon skakade snabbt på huvudet. Flera brast ut i ett högljutt nej, nästan som att det vore en dum fråga. När vi sedan berättade att vuxna också gör det, precis som i skolkorridoren tystnade många. När vi också berättade att sexköparen oftast är ostraffad sen tidigare blev tystnaden ännu större.

I slutet av föreläsningen när vi skulle komma till vår slutsats – att det finns ett tydligt samband mellan hur vi behandlar varandra, att sex ska ske på lika villkor med respekt och trafficking liksom prostitution, behövde vi knappast förklara det ytterligare. Den tystnaden som tidigare hade spridit sig när eleverna insåg problemen fanns inte längre kvar. Istället började eleverna berätta om hur de vill ha det på deras skola och att de inte accepterar sexuella övergrepp.

Alla elever var överens om att det behöver pratas mer om sex på lika villkor, jämställdhet, hur man behandlar varandra och strukturella problem. Även om de uppskattade att vi höll en föreläsning hade de önskat att lärarna kontinuerligt tar upp problemen. En elev uttryckte behovet väldigt tydligt:

”Det är viktigt att vi inte bara pratar om vad som är Fair Sex utan också vad som är Unfair Sex.”

Vi på RealStars blev mycket inspirerade av klassens engagemang och viljan att samtalet om Fair Sex ständigt ska vara närvarande. Det känns otroligt betydelsefullt när det märks hur eleverna själva börjar reflektera och ställa krav. Som en elev själv uttryckte det:

”Nu förstår jag verkligen hur trafficking och prostitution hänger ihop med hur vi är mot varandra på skolan, att vi inte ska kalla varandra hora och så.”

Två av de engagerade eleverna som vill uppnå Fair Sex på sin skola! 

Vill ni också att er skola ska bli en Fair Sex-skola? Är du elev och vill att din skola ska prata mer om Fair Sex? Kontakta oss på uppgifterna nedan så kan vi ordna ett besök.

Sandra Davidsson, Processledare Göteborg, sandra@realstars.eu

Hanna Aneröd, Processledare Stockholm, hanna@realstars.eu

Be Sociable, Share!