RealStars’ nya Arvsfondsprojekt tar krafttag för att förebygga sexuella trakasserier

I sommar har sexuella trakasserier på festivaler uppmärksammats mer än någonsin. Äntligen bubblar dessa frågor upp till ytan; tjejer vågar anmäla och en stark opinion kräver nu att festivaler ska ta sitt samhällsansvar. Nu har frågan även riktats mot skolor, vilket RealStars välkomnar.

Men tyvärr är det inte bara på festivaler tjejer och kvinnor lever under reella hot om att bli utsatta för sexuella övergrepp. Att tjejer och kvinnor reduceras till objekt, vars kroppar är- till för män att använda och konsumera, är ett djupt rotat strukturellt problem. Att män begränsar kvinnor och tjejers handlingsutrymme, trygghet och möjligheter är inget nytt fenomen, utan har skett sedan tidernas begynnelse. Sexuella trakasserier och övergrepp är inget undantag.

Dessa snedvridna könsnormer sitter starkt i oss alla. Därför har skolor idag ett ansvar att arbeta med könsnormer och jämställdhetsfrågor. Detta uppdrag inkluderar givetvis även att förebygga sexuella trakasserier, och detta har nu debatterats flitigt i media den senaste tiden. Gustav Fridolin, utbildningsminister, är en av många som menar att det förebyggande arbetet i skolmiljön är det första steget.

– Sex och samlevnad är en pusselbit i hur vi bygger en tryggare skola, sa Fridolin i P1 Morgon den 23 augusti i år. 

Frågorna är högaktuella, och RealStars svarar upp till behoven genom att skapa Fair Sex-skolor. I tre år har vi genom vårt Arvsfondsprojekt besökt ett 100-tal skolor och engagerat närmare 10 000 ungdomar i frågor om prostitution, trafficking och sexuella övergrepp. Vi använder oss av Fair Sex som koncept, sex på lika villkor, och använder också kreativa uttryck utifrån vårt budskap Fair Sex (se Creativity For Fair Sex galleriet på: https://realstars.eu/creativityforfairsex/). Genom RealStars nya 3-åriga Arvsfondsprojekt, ”Fair Sex-skolor och Fair Sex-agenter på nätet och IRL”, skapar vi Fair Sex-skolor och tar dessutom fram metoder för att verka förebyggande mot sexuella övergrepp på nätet.

Fair Sex-skola innebär att skolorna får stöd med att föra in Fair Sex-frågorna på alla nivåerna i skolan där vi börjar med värdegrunden. Skolorna får stöd från oss processledare i projektet och ett vägledningsmaterial. Skolorna bildar en arbetsgrupp/Fair Sex-grupp med både lärare och elever som gör en enklare kartläggning och plan för det förebyggande arbetet. RealStars delar också med sig av våra nya kunskaper om Fair Sex-frågor på nätet.

Vårt huvudmål är med andra ord att skolmiljön och dess värdegrundsarbete ska genomsyras av Fair Sex – en miljö där sex på lika villkor och med ömsesidig respekt är en självklarhet och där det råder nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp. Det finns ett stort intresse från skolorna för dessa frågor, och RealStars är förväntansfulla nu när Sveriges första Fair Sex-skolor börjar växa fram.

RS_illustration_clean
Be Sociable, Share!