Sex och samlevnadsdag på NTI-gymnasiet

Sam, elev på NTI, satt och ritade denna slående teckning under diskussionerna huruvida prostitution är sex på lika villkor eller inte. Bra gjort Sam!

Sam, elev på NTI, satt och ritade denna slående teckning under diskussionerna huruvida prostitution är sex på lika villkor eller inte. Bra gjort Sam!

”Jag tror att vi genom att ha dessa obligatoriska temadagar kan väcka både tankar och reflektioner, känslor och bidra med mer kunskaper kring ämnet till våra elever. Framförallt till de som inte vågar prata om det.” – Sara Illestam, skolsköterska NTI gymnasiet Göteborg. 

Sara Illestam är skolsköterska på NTI gymnasiet, en skola med cirka 390 elever mitt i centrala Göteborg. Realstars knöt kontakten med Sara när hon var i färd med att anordna en Sex- och samlevnadsdag på skolan. Med glädje var vi på plats denna sköna Maj-dag och hade väldigt givande diskussioner gällande Fair Sex. Eleverna fick under dagen besöka flera rum med olika teman och i ett utav rummen var Realstarts och pratade om trafficking, prostitution, sexuella övergrepp och den svenska sexköpsslagen.

Informationstavla om Realstars i klassrummet!

Informationstavla om Realstars i klassrummet!

Några dagar efter temadagen så intervjuade jag Sara för att få veta lite hur de hade tänkt kring det här att ägna en hel dag åt ämnet sex och framförallt hur det gick!

Vill du, Sara berätta lite om er temadag? Har ni haft något liknande förr och hur uppkom idéen? 

– Skolåret är indelat i olika block där vecka 8-19 hamnar under blocket Normer: Etik och Hälsa. (sex och samlevnad, framtidsdag, HBTQ/West Pride, idrott och hälsa, relation och relaterande.

Varje år har skolan olika projekt och även en temadag inom ämnet. Tidigare år har det t.ex. anordnats föreläsning av Olle Waller (Fråga Olle programledaren) och som också som svarat på frågor som eleverna haft. Det har varit elevhälsan som planerat dessa temadagar och i år var det elevhälsan och likabehandlingsgruppen på skolan som planerade med input och önskemål av kollegor och elever på skolan.

Hur bemöttes ert intiativ från kollegor och elever? 

-Iniativet har bemötts bra tycker jag. Dock kan det vara så att en del lärare tycker att ämnet är viktigt men att tiden för temadagen låg lite fel, mitt i nationella prov, prövningar och betygsättande.

Största delen av eleverna tyckte det var kul med vår temadag/kärleksdag och att det var viktiga ämnen som togs upp och att man inte pratat så mycket om sådana frågor som relationer, Fair Sex, trafficking, samtycke osv under den sex och samlevnad/naturkunskapen som man haft tidigare tex. på högstadiet.

På vår syster skola NTI Media hade de i år temadag på Psykiskohälsa då det var en aktuell fråga för dem och eleverna själva önskat detta.

 Vilka olika teman hade ni i rummen? Vilket var populärast?

 • Real stars om Om fair sex, trafficking och sexuella övergrepp.
 • Information om könssjukdomar och Safe sex. Sex-Quiz
 • RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning, interaktiv föreläsning kring ömsesidighet, säkert sex och alla personers rätt till kärlek och sexualitet.
 • Relationsrum, Diskutera relationer.
 • Kärlek och poesi rum. Läs, skriv och skapa.
 • Maskulinitet och femininitet. Interaktiv workshop som utgår från deltagarna.
 • Sing star med kärlekslåtar.
 • Skapanderum. Måla, pärla, klipp och klistra.
 • Filmrum. Olika kortfilmer som berör temat. t.ex organisationen FATTAS film ”Do you want a cup of tea?” .
 • Reklamrum. Vilka normer och värderingar sprider reklam?
 • Mansnormen. Filmvisning och diskussion kring mansnormen.
 • Datorspel och normer. (Blev tyvärr inställt pga av sjukdom)
 • Eleverna deltog också i en interaktiv föreläsning med organisationen FATTA på Bio Roy i två omgångar. Om deras verksamhet och vad de står för.

 

Vilket var populärast?

– Jag har hört att många tyckte att Realstars rum var bra och viktigt. Flera tyckte Singstar rummet var kul och ”Safe Sex, könssjukdommar & preventivmedel” var välbesökt säkert också på grund utav möjligheten att vinna biobiljetter på quizet! Även rummet med Mansnormer var populärt och omdiskuterat kring eleverna.

En utav de frågor som eleverna diskuterade under dagen. Nytt för vissa, viktigt för alla!

En utav de frågor som eleverna diskuterade under dagen. Nytt för vissa, viktigt för alla!

Tror du att behovet är stort bland ungdomar att prata om sex och samlevnad? Hur kan vi bäst bemöta detta behovet? 

– Jag tror absolut att eleverna har både behov och nytta av att diskutera detta ämne. Jag har märkt att våra ungdomar gärna pratar om ämnet, både rent allmänt och om det dyker upp saker inom ämnet i media och på sociala medier.

Man pratar utifrån egna åsikter, erfarenheter eller så som snacket gått inom kompiskretsen, ens familj, men jag tror och märker att det behövs mer kunskap kring ämnena. I dagens samhälle där det är mer öppet att prata om sex, samlevnad, relationer  och där man har internet, filmer och tv-serier som inte alltid ger en objektiv eller en verklighetsförankrad bild av ämnet, därför behövs det pratas om. Det är dock väldigt varierande hur mycket sex och samlevnad man haft i skolan och vad man pratat om på de lektionerna. Det är också olika hur mycket man vill och vågar prata och fråga kring ämnet. Oavsett om en har upplevt förälskelse, haft en relation eller inte.

Vad fick ni lära er om eleverna under denna temadagen? 

– En del elever tycker att ämnet är jobbigt att prata om men de flesta verkar ändå nyfikna och har säkert frågor och tankar och funderingar även om de inte vågar berätta det. När jag rättade sex-quizet om könssjukdomar, preventivmedel, smittskyddslagen och sex på lika villkor så insåg jag att bara på det området så behöver många mer information. Svaren kunde eleverna läsa från broschyrer som var framlagda eller fråga sina kompisar om eller googla fram om de behövde och jag trodde att många skulle ha alla rätt. Det var dessutom ett Quiz med redan ifyllda svar 1, X, 2 svar. Jag tror att vi genom att ha dessa obligatoriska temadagar kan väcka både tankar och reflektioner, känslor och bidra med mer kunskaper kring ämnet till våra elever. Framförallt till de som inte vågar prata om det.

_____________________________________________________________

Stor eloge till Sara, hennes kollegor och alla elever! Ni är så duktiga och viktiga! Realstars ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med NTI gymnasiet till hösten då resan för att bli en Fair Sex-skola börjar!

Realstars jobbar aktivt för att fler skolor ska arbeta med dessa frågor och få dem förankrade i sitt arbetssätt. För att se mer hur vi gör detta kolla in projektet Fair Sex-skolor! Är du/ni inte en skola men vill engagera er i vårt arbete mot prostitution, trafficking och sexuella övergrepp ta kontakt med mig, Sandra på sandra@realstars.eu så berättar jag mer om våra intiativ Fashion for Fair Sex, Fair Fucking Sex och Fair Sex online.

 

 

 

Be Sociable, Share!