Robert Schenck recenserar Stora porrboken

Stora porrboken rekommenderas starkt. I denna nya antologi lär man sig om pornografins skadeverkningar och om hur den har blivit tillgänglig på ett sätt som aldrig förr. Forskare och andra yrkesverksamma inom fältet bidrar med sin expertis. Tillsammans skapar de en mångfacetterad bok som framförallt pekar åt ett håll – den kommersiella porren får härska oreglerat med ödesdigra konsekvenser för samhället och för dagens barn och ungdomar. Robert Schenck har läst. 

Redaktören Nina Rungs förhoppningar med antologin Stora porrboken är att läsaren får ”mer kunskap och förståelse för hur konsekvenserna av pornografin ser ut”. Hennes förhoppningar har infriats helt hos mig. De sexton bidragen, av bl a poliser, advokater, forskare och, inte minst, barnmorskor, terapeuter och andra som arbetar med ungdomar, ger läsaren en klar helhetsbild av dagens pornografi­värld och en stor mängd kunskap. Varje bidrag är lagom koncist, ca. 10 sidor.

Pornografi har aldrig varit så lättillgänglig som nu. Utbudet är enormt, är oftast gratis, och är bokstavligen ett klick bort i mobilen. Eftersom skolans sexualundervisning enligt eleverna själva är otillräcklig och eftersom vi vuxna finner det svårt att prata med ungdomar om sex och intimitet återstår den kommersiella pornografin som främsta informationskälla och förebild (!) för barn och ungdomar, med ödesdigra konsekvenser. I s k mainstreamporr står bl a männens tillfredsställelse helt i centrum, tjejerna säger aldrig nej, och strypsex och ”ass-to-mouth” normaliseras.

Linn Heed, psykolog, psykoterapeut och sexolog, skriver: ”Porrberoende skapar en isolerad värld, där den inre motivationen och kraften att gå ut och leva livet på riktigt alltmer avtar och i värsta fall försvinner helt. Unga människor utvecklar i allt större utsträckning en sorts affekt- och relationsfobi, där verkligt sex och äkta relationer blir något skrämmande och svårt att uppnå.”

Forskaren Meghan Donevan upplyser oss om att: ”24 procent av killarna som går tredje året på gymnasiet konsumerar pornografi dagligen.”

Konsekvenserna för ungdomar som tittar på porr betonas i boken, med all rätt. Flera författare betonar också att vägen ur pornografivärlden för de traumatiserade unga kvinnorna som spelat in porr äger ytterligare en dimension i jämförelse med prostituerade som vill hitta vägen till ett anständigt liv. Utöver övergreppen som de har utsatts för måste de som spelat in porr leva med vetskapen om att filmerna lever kvar på nätet under överskådlig framtid. Hur länge kommer män att onanera till deras övergreppsfilmer?

Meghan Donevan fortsätter: ”Pornografi är ingenting annat än virtuell prostitution. Det är sexualiserade handlingar mot ersättning, men det hela dokumenteras och sker framför en kamera.”

Pornografin kopplas också starkt till bl a mäns våld mot kvinnor och sexköp. Forskaren Max Waltman skriver: ”Orsakssambandet mellan å ena sidan ökad pornografikonsumtion, å andra sidan ökade sexuella aggressioner, attityder som främjar våld mot kvinnor och sexköp, framstår som otvetydigt i ljuset av kompletterande forskningsmetoder som alla pekar åt samma håll … ”

Och Maria Ahlin, ordförande för Changing attitudes (”en organisation för att eliminera attityder som leder till sexköp”), skriver i sitt utmärkta kapitel: ”Pornografikonsumtion ökar risken att man köper sex. Med tanke på hur hårt vi i Sverige har jobbat för att få till stånd vår sexköpslagstiftning, som dessutom ett flertal andra länder tagit efter, så måste vi stanna upp och fundera på hur vi ställer oss till att pornografiindustrin, som ju nästan får räknas som världens största influencer, går stick i stäv med allt som sexköpslagstiftningen står för.”

Stora porrboken är inte enbart saklig läsning. Tvärtom. Jag blev extremt berörd. De personliga inslagen och de skakande inblickarna i porrindustrin var starka.


Stora porrboken –
Nina Rung (red.) Rebel Books, Stockholm 2021
Här kan du köpa den.
Ytterligare tips:
Tidningen Läraren, nr 9-2021, med en serie artiklar om sexual undervisning i skolan.

Be Sociable, Share!