Framsteg: bötesstraffet försvinner från sexköpsbrottet

Något i skymundan röstade riksdagen den 21 juni för en lagskärpning för sexköpsbrottet. Plattformen Civila Sverige mot människohandel framförde dagen innan i en debattartikel i Dagens ETC om behovet att höja minimistraffet från böter till fängelse för dem som utnyttjar kvinnor i prostitution. Och nu står det klart, det röstades igenom – en majoritet gick på regeringspropositionen och straffet för flera sexualbrott, bland annat ”köp av sexuell tjänst” skärps.

“Ett bötesstraff står inte på något sätt i proportion till de livslånga skador och trauman som exploateringen innebär för den som utsätts och det borde även vara självklart att de som utsätts får brottsofferstatus.” Så skriver Jacob Flärdh, Ordförande Plattformen Civila Sverige mot Människohandel samt Malin Roux Johansson, Vice Ordförande Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.

Vår sexköpslag utgår från att prostitution medför skador både för individen och för samhället i stort. Det står också klart att prostitution utgör en del av mäns våld mot kvinnor. Detta faktum blir först nu tydligt markerat när bötesstraffet försvinner ur straffskalan (som normalfallet) även om det är oklart hur rätten kommer döma och vad praxis blir. Realstars ser att det är ett steg framåt och följer utvecklingen och fortsätter driva på för att kapa den efterfrågan som driver prostitution och människohandeln. Samtidigt finns det osäkerhet eftersom det i beslutet framkommer att ”riksdagen beslutade att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att den bör återkomma med ett förslag om att införa ett grovt brott för köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Realstars bedömer att det genom straffskärpningen den 21 juni, som införs 1 augusti, sannolikt bör bli fler rättegångar och svårare att smyga med brottet och hålla det hemligt för exempelvis familj och arbetsgivare. Tidigare studier på män som begår dessa övergrepp visar att den vanligaste anledningen som skulle få dessa män att sluta begå övergrepp är risken för fängelse och att vänner och familj därmed skulle få reda på övergreppen. Det är dags att ta de här brotten på allvar, och vi hoppas att lagen bidrar en attitydförändring eftersom var sjunde man är positiv till “sexköp” enligt en Sifo-undersökning från 2020.
Vill ni läsa hela debattartikeln? Klicka här!
Länk till riksdagens beslut finns här.

Be Sociable, Share!