Relstars har läst senaste rapporten över prostitution i Sverige

Skärmavbild 2015-04-01 kl. 08.39.19
Nyligen släppte Länsstyrelsen i Stockholm rapporten Prostitutionen i Sverige 2014 – En omfattningskartläggning. Vi har läst den och kan återigen konstatera att prostitution och människohandel går hand i hand och att mer förebyggande och aktivt arbete som motverkar sexköpen också behövs. De kunskapsluckor som lyfts i rapporten är något Realstars välkomnar kartläggningar av i framtida rapporter.

Länsstyrelsen Stockholm har kartlagt hur prostitutionen har utvecklats i Sverige de senaste åren. Omkring 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år har köpt sexuella tjänster någon gång i sitt liv. De flesta har gjort det innan de har fyllt 35 år. 0,8 % av svenska män har köpt sex någon gång det senaste året. Båda dessa siffror har varit ganska konstanta över tid. Stödet för den svenska sexköpslagen är fortsatt högt, 72 % av Sveriges befolkning är positiva till lagen.

De har identifierat de kunskapsluckor som finns och också vilka nya trender de har kunnat se. Syftet med rapporten ”har varit att ta fram kunskap som möjliggör utveckling av relevanta policyer och adekvata insatser för dem som berörs av prostitutionen. Länsstyrelsen förhoppning är att denna omfattningskartläggning erbjuder en tydligare bild av omfattningen och ger ett bättre beslutsunderlag för framtida insatser mot prostitution.” (s. 14)

Som tidigare studier också visat har gatuprostitutionen minskat i Sverige medan annonser för prostitution på Internet har ökat. På åtta år har antalet eskortannonser som vänder sig till män som köper sexuella tjänster av kvinnor ökat markant, från 304 till 6965 annonser. (s.10) Mer individer säljs och köps mer tillgängligt nu än någonsin, men det innebär inte att antalet individer i prostitution har ökat. Det som krävs i och med den explosionsartade ökningen av antalet annonser är mer diskussioner kring vilka normer denna tillgång till eskortannonser skapar.
Skärmavbild 2015-04-01 kl. 08.48.52
Omfattningskartläggningar som dessa medför dock stora kunskapsluckor. Ett exempel på det är att mycket av statistiken tas fram genom befolkningsundersökningar. Dessa används för att få fram siffror på antalet sexköpare, antalet prostituerade med mera. Ett stort problem med dessa undersökningar är att alla personer som befinner sig i prostitution i Sverige men inte är svenska medborgare innefattas inte av dessa undersökningar. Detta gäller även kvinnor i institutions-, kriminalvård eller som har intellektuella funktionsnedsättningar. (s. 9)

Precis som Länsstyrelsen också betonar i sin rapport så är det nödvändigt att förstå att prostitution ibland kan hänga ihop med människohandel, för att kunna förstå både omfattningen och förändringen i prostitution. Här finns också stora kunskapsluckor som snarast måste kartläggas. Det handlar bland annat om att det finns indikationer på att ensamkommande flyktingbarn utgör en större och större riskgrupp vad gäller att utsättas för prostitution och människohandel. (s.31)

En av rapportens många slutsatser är att “behoven av systematiska uppföljningar kvarstår och växer i takt med ökad internationell rörlighet och den snabba utvecklingen av kommunikation, till exempel över internet och via sociala medier.” (s.32)

Detta är något vi i Realstars också ser som avgörande på den framtida dagordningen vad gäller aktivt arbete mot sexhandel och människohandel. Vi vill även se mer kartläggningar av sexköparna i denna typ av studier och hur handeln på nätet sker, vilka som ligger bakom och hur olika aktörer i samhället kan samverka för att stoppa detta.

Läs hela rapporten, dess slutsatser och förslag här

Här finns även en sammanfattande film

(bilderna kommer från rapporten)

Be Sociable, Share!