Regards de femmes – fransk NGO i partnerskap med RealStars

Några välkända franska ord för oss svenskar är ”Liberté, égalité, fraternité”. Dessa ord associeras ofta med den franska revolutionen och betyder frihet, jämlikhet och brödraskap.

Vad beträffar jämlikhet så ser inte verkligheten så ljus ut som man skulle kunna tro i ett land med detta motto. Enligt Förenta Nationernas The Gender Inequality Index år 2012 ligger Frankrike bara på 20:e plats i världen. Det är därför vi i Regards de femmes, partners med RealStars, jobbar för att se en förändring, bland annat genom att främja flickors rätt till utbildning och att kämpa mot kvinnovåld. Följaktligen spelar kampen mot prostitution en viktig roll i vårt arbete.

All typ av sexhandel är oförenlig med kravet på att en människokropp inte ska vara en egendom. Genom att legalisera prostitution legitimerar man konsumtionen av sex. En kund köper en produkt och en mänsklig kropp blir en sexuell ägodel . Man tar ingen som helst hänsyn till den vanskliga situation som de prostituerade befinner sig i eller bestämmandet över sin egen kropp.

Med detta i åtanke föreslår vi i Regards de femmes att man ska följa det svenska exemplet att straffbelägga sexköp och därmed flytta skulden från de prostituerade till konsumenterna. Slutligen är det viktigt att informera om verkligheten bakom prostitution och ge alternativ till de personer som önskar lämna detta liv bakom sig.

Minna för Regards de femmes

Be Sociable, Share!