RealStars växer och mobiliserar för Fair Sex mot trafficking 2017

RealStars ser tillbaka på ett händelserikt 2016 där vi svarar upp mot många utmaningar i samhället. Vi ger avtryck  i skolor, bland företag och på EU-nivå. Vi tar nya krafttag 2017 för att få än fler med på tåget för ett Europa fritt från trafficking.

2016, ett omvälvande år och en stor seger
En stor seger för mänskliga rättigheter under 2016 var att Frankrike röstat för en sexköpslag. Det ger medvind! De som är kritiska ser nu att ett stort land som Frankrike trotsar cementerade värderingar om prostitution i samhället som någon naturligt och fritt val för kvinnor. Lagen ger hopp för oss alla och inte minst för oss organisationer runt om i Europa som jobbar för jämlikhet och jämställdhet. Realstars är glada att vi är fick fortsatt förtroende, och återigen blev invalda i EU:s plattform för civilsamhället mot människohandel som leds av EUs anti-trafffickngkoordinator Myria Vassiliado. I Bryssel konsulteras vi organisationer för EU:kommissionens arbete enligt traffickingdirektivet för medlemsländerna. Reastars har en viktig svensk röst i diskussionerna för att slå hål på myter om svensk sexköpslag och arbeta mot efterfrågan.

Samtidigt präglas Europa av stora utmaningar idag och inte minst har flyktingkrisen skapat än mer sårbarhet för tusentals människor att tvingas till och utnyttjas sexuellt under flykt och rekryteras av människohandlare. Annan anledning till oro, där Europa inte varit en säker plats för ensamkommande underåriga och inte minst för fattiga migrerande kvinnor utan dokument, gäller situationen på boenden där kvinnor utsatts för trakasserier och sexuella övergrepp. En del av dessa kvinnor lider av posttraumatisk stressyndrom, PTSD, sedan tidigare på grund av olika former av sexuell exploatering. Samhället och EU länderna måste nu agera för att skydda utsatta och bättre identifiera offer för människohandel.

Sverige måste leva upp till att vara föregångsland
I maj tillsatte den svenska regeringen en ambassadör mot människohandel vilket är en välkommen satsning som återupptar tidigare internationellt arbete för spridning av insikter om sexköpslagen. En följd är att starkare blickar riktas mot Sveriges inhemska arbete. Eftersom Sverige har en oroväckande utveckling med få fällande domar inom människohandel och uppenbara brister i arbetet mot sexköp, kan uppmärksamheten få negativa konsekvenser för Sveriges trovärdighet i arbetet. Ett dilemma är människohandelsbrottets svaga tillämpning i svenska domstolar. Varför det är så beror bland annat på kunskapsbrist men även en ren missuppfattning. Domare uppdaterar sig inte om de subtila kontrollmekanismer som människohandlare använder idag, utan förväntar sig att den utsatta ska bevisa varför hon eller han i alla fall inte försökte undkomma människohandlaren. Missuppfattningen är vidare att det ställs orimliga krav på att hela kedjebrottet begåtts och exploateringen fullbordats för att ställa människohandlare ansvariga för brottet. Här finns mycket att göra och även att arbeta för att stärka arbetet mot efterfrågan på sexköp och verkligen implementera sexköpslagen.

Realstars gå till botten och förebygger
Realstars haft ett omfattande arbete 2016 genom vårt envetna arbete i skolor, där vi under senaste tre åren engagerat 10 000 ungdomar för Fair Sex och mot trafficking. Under 2016 har vi arbetat mer på djupet med något färre skolor men nu också med dess lärare och elever för att skapa Fair Sex-skolor och komma tillrätta med sexuella trakasserier och ofredanden. Fair Sex Online  kallar vi den del av arvsfondsprojektet där vi förebygger sexövergrepp och stärker värderingar för Fair Sex på nätet och olika sociala media plattformar.

Nytt under 2017 är att vi även vänder oss till nyanlända med våra Fair Sex-föreläsningar och workshops och stärker värderingar även bland nya grupper som kommer till Sverige. Vi diskuterar vår sexköplag, varför den gör nytta och berättar om vårt övriga arbete där vi diskuterar normer, jämställdhet och Fair Sex.

Vad avser arbetet att stärka företagens engagemang i traffickingfrågor har vi haft ett intensivt  2016. Hotels Against trafficking växer med fler medlemmar och fungerar som en plattform för hotell som förebygger och agerar mot prostitution och människohandel. Under ett par år har vi nu utbildat över 200 representanter från hotell- och besöksnäringen och vi har under 2016 haft ett samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm för att sprida Länsstyrelsens utbildningsfilm om prostitution och trafficking för hotell och taxi.

Kampanj mot sexköp på tjäntseresan
Vad gäller Business Against Trafficking ser såväl fler mindre och större bolag att det är meningsfullt sätt att samarbeta med oss – från att bli vänföretag till att ta stöd av vår kompetens för att föra in traffickingfrågor på agendan. Under 2017 startar Realstars en kampanj för att få fler företag att införa policy om sexköp vid tjänsteresor. När vi frågar företag om sådan policy, tycker de att en sådan självklart ska finnas. Nu är det upp till handling att införa en sådan policy!

Just nu planerar vi även för årets andra aktiviteter. Vi vill få med fler på tåget för ett Europa fritt från trafficking – skolor, företag, politiker och andra samhällsaktörer. Under 2017 växter och syns vi än mer. Vi har stöd från Göteborgs Stad samt från Allmänna Arvsfonden. Arbetet vore inte möjligt utan stöd från många företag och privatpersoner som bidrar med finansiering, tid och kompetenser som behövs för  vårt viktiga arbete för mänskliga rättigheter. Fair Sex ska gälla alla och envar. Här är den svenska sexköpslagen en hörnsten som utmanar, vilket i sig ger styrka framåt i arbetet!

Har ni några idéer så hör gärna av er! Allt stöd och alla förslag om hur vi kan få större genomslag i samhället är ovärderlig.
Tack till alla!

Malin Roux Johansson för RealStars
Verksamhetschef

Be Sociable, Share!