Realstars tar ställning mot Kvinnoregistret

Stockholmspolisens kvinnoregister upprättades i syfte att skydda de kvinnor som utsatts för våldsbrott, och av den anledningen dokumenterades i det så kallade kvinnoregistret, menar Polisen.

Men så länge det inte kan bevisas att detta syfte uppnåtts, har kvinnoregistret enbart blivit ytterligare ett uttryck för de strukturer som skuldbelägger offer istället för förövare. Det är samma strukturer som varje år gör att mörkertalet bland våldtäkter är så enormt och att enbart 13 % av anmälda våldtäkter leder till åtal. Detta är förbluffande statistik och tyvärr sann fakta.

Med fokus på kvinnorna, ofta beskrivna som “knepiga”, “mytomaner” eller “förståndshandikappade”, bevisar registret att en syn på brott och en syn på kvinnor som är allt annat än acceptabel råder inom den institution som är ämnad att skydda befolkningen. Det är inte polisens uppgift att lägga fokus på offer när de arbetar utifrån ett perspektiv som ska förhindra brott. Kvinnoregistret är därför ett totalt misslyckande med detta och en enorm brist på ansvar.

Aftonbladet uppger att detta kränkande register stängts ner, och vi fortsätter arbeta för att bryta detta mönster genom att lägga fokus på förövare till sexuella våldsbrott, istället för offer. Det är varken vår eller polisens uppgift att lägga fokus på offren, för vi arbetar för att brotten ska sluta begås. Så sluta ge sken av att kränkningar mot redan utsatta personer skulle förhindra misshandel och våldtäkter. Det krävs en förändring i vår syn på sexual brott mot kvinnor. Detta gäller även kvinnor i prostitution och sex trafficking där rättegångarna må vara svåra men där det finns fler exempel på situationer där kvinnornas historia kan få oproportionerligt stor betydelse när i stället fokus ska ligga på förövarna.

Be Sociable, Share!