Realstars lanserar Happy Ending – en ny kampanj mot betalda övergrepp

Realstars lanserar Happy Ending – en ny kampanj mot betalda övergrepp
Kampanjsidan för en riktig Happy Ending ligger nu uppe. En första anblick kan ge personer som vill köpa övergrepp en tankeställare eftersom hemsidan återtar den ursprungliga betydelsen av begreppetGenom projektet bjuder Realstars in en bred publik att verka för en nollvision – ingen ska utsättas för sexuell exploatering. 

Happy-Ending.se är en webbplats och kampanj med syftet att gå från att medvetandegöra sexhandelns utbredning till samling, solidaritet och konkreta åtgärder, även från allmänhet.  Arbetsmiljöproblem, utsatthet och brottslighet på thaimassagesalonger är idag ett samhällsproblem. Genom att återta Happy Ending kraftsamlar vi för ett gott slut, det vill säga att Sverige återtar ledarskapet för jämställdhet och stoppar sexuell exploatering och prostitution.

 –  Kampanjen belyser också vari problemet ligger. Vi hoppas nå män som har köpt sex eller överväger att betala för övergrepp, att de förstår varför det är felaktigt att utnyttja någon och varför sexköpslagen behövs, säger Malin Roux Johansson, RealStars generalsekreterare.
Idag är arbetsrelaterad och sexuell exploatering utbredd på majoriteten av thaimassagesalonger i Sverige. Många av kvinnorna lever i osynliga fängelser och vi på Realstars bedriver ett aktivt arbete tillsammans med yrkesverksamma på thaimassagesalonger för att öka delaktighet och integration i det svenska samhället. Satsningen ska både mota bort sexköpande män och bidra till fler seriösa kunder samt erbjuda de som befinner sig i prostitution stöd att ta sig ur. Därför behövs stärkta samarbeten mellan ideell sektor, myndigheter, företag och allmänhet.

För större sprängkraft breddar Realstars engagemanget och intervjuar förebilder som delar med sig av ”Mitt Happy Ending”, som Tiffany Kronlöf, Linus Wahlgren, Otto Wallin, Märta Stenevi m fl. På sidan går även läsa artiklar med språkforskare, ägare till thaimassagesalonger, skådespelare, filmfantaster och årets göteborgare 2021 som återtar Happy Ending.

 – Det bästa vi kan göra för att sätta stopp för trafficking är att minska efterfrågan, förändra attityder som leder till exploatering och samtidigt ge stöd till dem som utsätts. Genom våra satsningar Växtkraft Thai och Happy Ending verkar vi för ett riktigt Happy Ending och en nollvision, säger Malin Roux Johansson, RealStars generalsekreterare.
Så här säger boxaren Otto Wallin som deltar på projektsidan:
”Ett Happy Ending har ingenting med sexköp att göra. Kvinnor har alltid varit i en utsatt position i en mansdominerad värld och det måste få ett slut genast. Kvinnors fri- och rättigheter måste försvaras till varje pris. Låt oss skapa ett riktigt Happy Ending tillsammans.”
Vi på Realstars bjuder in så många som möjligt till att göra skillnad.
Sprid sidan och följ oss i sociala medier. www.happy-ending.se

Be Sociable, Share!