RealStars efterfrågar ett större fokus på sexköparnas i EU:s arbete mot trafficking

RealStars är en del av EU:s plattform för civilsamhället mot människohandel där organisationer från medlemsstaterna bidrar och delar med sig av sina erfarenheter och idéer.  Under förra veckan sågs vi i Bryssel för att planera ytterligare insatser. RealStars var med och lyfte upp sexköparnas ansvar och vikten av att motverka efterfrågan för att skapa ett Europa fritt från trafficking och främja jämställdhet.

Plattformen led av EU:s koordinatör av arbetet mot människohandel Myria Vassiliadou och hennes team, som ansvarar för att förbättra koordinationen och samspelet mellan EU: olika myndigheter och institutioner, medlemsstaterna och internationella aktörer samt att utveckla riktlinjer för arbetet mot människohandel.

Runt hundra organisationer från civilsamhället inom EU deltar, alla med egna utgångspunkter, perspektiv och metoder, med den gemensamma nämnaren att vilja avskaffa människohandeln. Arbetet är inte alltid lätt att koordinera på grund av ländernas olika lagstiftning gällande sexköp bland annat, men eftersom Europa är den kontinent med flest personer i sexuell exploatering per capita i världen ligger ett otroligt ansvar på EU och medlemsländerna.

En stor utmaning som tas upp under mötet är kompensationen och stödprogrammen för personer utsatta för trafficking, som många gånger fokuseras på ekonomisk ersättning, men brister i andra sociala stödinsatser för att ta sig ur den utsatta situationen på ett tryggt sätt. En annan utmaning som presenteras är flyktingströmmarna i Europa, och svårigheten att nå fram till personer utsatta för trafficking med information och stöd på grund av språkbarriärer.

Slutligen lyfter Vassiliadou också fram att informationsinsatser ofta fokuserar på de utsatta och deras historier för att skapa uppmärksamhet, men att det nu är dags att sätta stopp för straffriheten som fått råda genom att fokusera på förövarna och de som utnyttjar de utsatta personerna. Trots det ser RealStars och andra kvinnorättsorganisationer att arbetet går långsamt och att sexköparnas ansvar förblir osynligt i diskussioner om trafficking och prostitution. Många förslag lades fram om hur vi ska väcka större uppmärksamhet, och förhoppningsvis kommer vi att få se resultatet i en större kampanj som lägger skulden där den hör hemma. Under tiden kan du vara med och bidra till ett Europa fritt från Trafficking genom att skriva under RealStars petition om skärpta sexköpslagar inom EU HÄR eller stötta RealStars arbete med en gåva.

 

Be Sociable, Share!