Realstars deltog på Angeredsgymnasiets likabehandlingsdag

2015-03-24 10.48.42
Realstars deltog på Angeredsgymnasiets Likabehandlingsdag den 24 mars. Det var 10 års jubileum och en väldigt lyckad dag med intressanta diskussioner och givande möten.

Alla elever i årskurs 1 på Angeredsgymnasiet fick under en hel dag träffa massa olika organisationer från Göteborg som jobbar med likabehandling på olika sätt. På plats fanns, förutom vi från Realstars, också kvinnojouren Terrafem, Män för jämställdhet, Positiva Gruppen Väst, GUTS-Mötesplats för tjejer, KRIS – Kriminellas Revansch i Samhället, med flera.

Under dagen träffade vi tre olika grupper och talade om trafficking, och prostitution och hur efterfrågan på att köpa sex påverkar människohandeln världen över. De flesta hade lite kunskap om frågan sedan tidigare och lyssnade intresserat och ställde mycket frågor.

Hur ser det ut i andra länder? Varför är det kriminellt att köpa sex men inte sälja i Sverige? Hur kommer det sig att män köper sex? Varför är det så vanligt att det är kvinnor och flickor som är i prostitution? Hur kan det vara lagligt med hallickar i Holland?

Många frågor lyftes till diskussion och flera elever stannade kvar efter tidens slut för att fråga mer på tu man hand, skriva under petitionenoch ta mer information om Realstars.

Det var mycket frågor kring Realstars förebyggande arbete: Exakt hur jobbar ni för att stoppa människohandel? Hur vet ni att det ni gör minskar sexköp?

Vi har den fasta övertygelsen att om människor, både unga och vuxna, får mer kunskap och information om hur människohandel och prostitution ser ut och hänger ihop kommer fler att välja att inte köpa sex i framtiden. Med minskat antal sexköp minskar marknaden för människohandel. Genom vårt arbete slår vi hål på myter kring prostitution, kring sexköpare och kring hur det ser ut Sverige och resten av Europa. Att genom fakta visa på hur verkligheten ser ut, bortom Hollywood-filmer och andra fiktiva berättelser, tror vi är avgörande för att människohandeln ska minska.

Be Sociable, Share!