Prostitution och människohandel skapar lidande och enorma kostnader för samhället

Som praktikant på RealStars har jag, Frida, under min praktikperiod på åtta veckor framförallt fokuserat på att förstå och översätta till svenska förhållanden EU-kommissionens rapport ”Study on the economic, social and human costs of trafficking in human beings within the EU”. Realstars anser att det är avgörande i kampen mot trafficking att synliggöra nyckelkostnaderna för mänskligt lidande även ur svensk kontext. Det har varit mitt uppdrag att ta mig an den utmaningen.

Kortfattat framkommer det i EU-kommissionens rapport att varje offer för människohandel genererar enorma kostnader. Som ett exempel presenteras 3 miljoner kronor för en vuxen person och 4 miljoner kronor för ett barn. Detta är en kostnad som samhället finansierar.

Jag har till en början tagit fram ett ramverk utifrån EU-kommissionens rapport. Ramverket har varit på övergripande nivå och härrör kostnader av förebyggande arbete, skydd och stöd samt, samt polisära insatser, åtal och rättegång. Jag har utifrån ramverket varit i kontakt med både myndigheter (Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Polisen, Noa, Brå, Åklagarmyndigheten, Regionkoordinatorer), organisationer (Mikamottagningar) och relevanta forskare för att försöka luska i kostnader.

En reflektion från mig efter att ha arbetat med detta projekt under min tid på Realstars är att det varit svårare än vi trodde att få fram kostnadsstrukturen ur svensk kontext. Reaktionerna efter att ha pratat med de olika samhällsaktörerna har varit varierat. Det har dels handlat om ointresse och okunskap samtidigt som det är slående hur olika aktörer saknar ekonomisk uppföljning och kunskap om hur pengar nyttjas. Sverige borde förstås ha kontroll över hur kostnader ser ut i olika led i traffickingkedjan, från förebyggande till fällande domar och det stora behov av medel för att ge skydd och stöd för offer för prostitution och människohandel.

Det har visat sig svårt att få fram siffror, men Realstars tror inte att det är omöjligt. Realstars kommer att fortsätta driva frågan för att synliggöra mänskliga lidandet i siffror. Detta arbete är viktigt för att stoppa exploateringen och där vi har en framtida samhällsmodell där vi inte ska behöva kostnader för att skydda människor och åtala förövare. Kostnaderna har istället reducerats till ett minimum eftersom det förebyggande arbetet har motverkat människohandeln och kvinnor och barn har inte lurats in i den kommersiella sexuella exploateringen.

Läs hela rapporten här 

Be Sociable, Share!