Pressmeddelande: Sexköparnas brott förvärras under pandemin och utsattheten ökar

Trots att vi befinner oss i en pandemi med restriktioner kring social distansering fortsätter män att efterfråga sexköp. Sexköp på hotell har försvårats vilket medför en ökad oro för utsattheten bland arbetstagare på thaimassagesalonger och kvinnor och barn på nätet. RealStars och Frälsningsarmén befarar att pandemin och dess ekonomiska konsekvenser medför att fler dras in i prostitution.

Massage tillhör en av de verksamheter som har minskat eller upphört under pandemin som konsekvens av både rådande restriktioner och att många kunder har fått en försämrad ekonomi. RealStars har under det senaste året uppmärksammat sexuell exploatering kopplad till massagebranschen och thaimassagesalonger. För att motverka att män uppsöker massagesalongerna och efterfrågar sexköp har RealStars tagit fram en märkning och en informationsfilm om sexköpslagen som nått ut till över 500 thaimassagesalonger runtom i Sverige.

– Just nu är vi väldigt oroade över att många av de kvinnor som redan är utsatta och får en knapp arbetsinkomst från massage pressas till sexuella tjänster i högre grad under krisen, säger RealStars generalsekreterare Malin Roux Johansson.

Sexköpslagen har funnits i över 20 år och ändå visar senaste undersökningarna att en av tio män i Sverige har köpt sex. Många män använder myter kring prostitution för att rättfärdiga sexköp, till exempel att de hjälper utsatta kvinnor ekonomiskt eller att kvinnorna säljer sex frivilligt. Under pandemin har socialarbetare i Sverige rapporterat att fler personer pressats att sälja sexuella tjänster när den ekonomiska krisen eskalerar i samhället. I coronatider bidrar sexköpare även till ökad smittspridning i olika led. Och kvinnor som befinner sig i prostitution utsätter sig för större risker under pandemin.

– Vi får tydliga signaler på att det pressade ekonomiska läget leder till att vissa kvinnor inom thaimassagebranschen tar större risker och agerar i motsats till vad de själva egentligen skulle vilja, till exempel håller vissa öppet trots att de är rädda för smitta och bland vissa ökar de sexuella tjänsterna i takt med att efterfrågan på vanlig massage minskar, säger Emma Cotterill, nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén.

Det krävs långsiktiga åtgärder för att uppmärksamma och tillämpa sexköpslagen. Därtill måste skyddet för utsatta grupper förbättras. RealStars anser att myndigheterna bör säkerställa att även resurser tillförs målgrupper som befinner sig i en extremt utsatt situation med syfte att förhindra fortsatt exploatering, till exempel inom thaimassagebranschen.

– Generellt sett är det män som är frustrerade som våldför sig på kvinnor och de män som inte upphör med sexköp trots pandemin befaras tillhöra denna grupp, där en del sexköpare har ett potentiellt aggressivt beteende, säger Malin Roux Johansson.

Be Sociable, Share!