Praktik för en värld fri från trafficking och kränkningar

Den nionde och näst sista terminen på min femåriga utbildning har börjat, och efter dessa år av tentapluggskvällar och metodtraggel ser jag väldigt mycket fram emot att få använda mina kunskaper. Jag heter Clara Höglund och jag läser Masterprogrammet i mänskliga rättigheter på Göteborgs Universitet, och denna höst gör jag praktik på Realstars.

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med frågor kring prostitution och människohandel. Jag har skrivit rapporter, läst forskning och tagit del av berättelser från personer som befinner sig i prostitution. I detta har i huvudsak två tankebanor utvecklats hos mig. För det första, hur gör vi för att sprida den svenska sexköpslagen? För det andra, hur minskar vi efterfrågan på sexköp?

Jag kom i kontakt med Realstars på MR-dagarna förra hösten, och blev intresserad av organisationens sätt att tackla frågor kring sexköp och människohandel. För mig var det någonting med det positiva budskapet Fair Sex som tilltalade – sex på lika villkor för alla människor, och i alla situationer. Ett budskap som spinner vidare på den samtida diskussionen om samtycke, att sex utan samtycke är unfair sex. I organisationen kopplas sedan de olika nivåerna av unfair sex samman, allt från sexuella trakasserier i skolan till handel med människor för sexuella ändamål. Budskapet For Fair Sex tas med i organisationens arbete på de olika nivåer som dessa frågor måste behandlas – på EU-nivå, nationell- och företagsnivå samt individnivå.

En annan anledning till varför jag sökte mig till just Realstars var för att organisationen uppmanar till handling, och att förändring är möjlig. Frågor kring trafficking kan av gemene människa uppfattas som något som endast berör rättighetsbärarna, alltså de som blivit utsatta för trafficking, eller lagstiftare, politiker, socialarbetare och polis. Enligt min mening är sexhandel, sexuellt våld och trakasserier uttryck för en maktstruktur som missgynnar ALLA på ett eller annat sätt. Så vad kan jag göra, som student och privatperson med en vilja att sexhandel och sexuella övergrepp upphör?

Tre veckor in i praktiken tycker jag att detta har börjat klarna. Med tanke på dagens diskussionsklimat så finns det otroligt mycket att göra! Min roll på Realstars kommer troligen att vara ganska varierad under hösten. Jag kommer att vara med på bokmässan, kraftsamla inför EU:s anti-traffickingdag, delta på föreläsningar om Realstars arbete och bistå med den hjälpen som behövs i de olika kampanjer som organisationen har. Min huvudsakliga kommer att vara att undersöka offentliga verksamheter. Att sexköp i tjänsten inom offentlig verksamhet inte ska få ske kan tyckas vara en självklarhet, ändå uppdagas historier om att tjänstemän köpt sex på tjänsteresor.

Vi behöver bli fler som engagerar oss mot trafficking och sexköp genom att synas, diskutera och samla underskrifter för påtryckningar på makthavare. Engagemang i en organisation som Realstars är en otroligt viktig väg att gå, då organisationen har konkreta och långsiktiga sätt att behandla dessa frågor på. För en värld fri från trafficking och kränkningar – FOR FAIR SEX!

Clara Höglund gör sin praktik på RealStars och ska bland annat arbeta med kampanjen inför anti-traffickingdagen 18 oktober.

Be Sociable, Share!