Panel som försvarar sexhandel under West Pride

West Pride har spridit färg i Göteborg under senaste veckan. En programpunkt fick oss på Realstars att reagera. När vår svenska sexköpslag får större stöd verkar det som om pro-prostitutionsförespråkare vill synas. Inte sällan med en ensidig vinkling.  Ett exempel är när RFSL hade bjudit in till en paneldebatt om sexhandel på Konstmuséet. Besynnerligt nog fanns inga krafter som talade emot sexhandel utan panelen bestod av en prostituerad, en f.d. prostituerad transvestit och en f.d. ”sexarbetare”, som skrivit en avhandling om män som säljer sex till män.

Alla vädjade om en avkriminalisering av prostitution likt den som gjorts i Nya Zeeland och det kanske inte är så konstigt att man inte vill att sexköparna ska kriminaliseras, för då måste de prostituerade se sig om efter en annan inkomstkälla. Realstars syn är att sex inte är en vara som man bara säljer, utan vi talar om en del av någons identitet, något som faktiskt påverkar hela personen. Vi tycker att människor ska skyddas från allt sexuellt våld och vi vet att prostitutionen leder till lidande och är den största orsaken till människohandel.

Stigmatiseringsproblemet var en av punkterna och en av deltagarna tyckte inte att samhället hade en negativ syn på henne som prostituerad. De två andra vittnade om en ”kompakt tystnad” som osynliggjorde dem i samhället. De ville inte peka ut någon särskild aktör som motverkade dem, men nämnde ändå en del feminister, kyrkan och chauvinistiska män. Betoningen låg dock på ignoransen och att folk inte vågar fråga om prostitution. Under seminariet hävdade panelen att ingen kunnat bevisa att sexköpslagen lett till minskning i trafficking.  Ska vi verkligen agera utifrån detta ensidiga perspektiv med de konsekvenser det innebär?  Sexköpslagen är ett viktigt verktyg och Realstars menar att Fair Sex ska gälla alla.

Be Sociable, Share!