P1 – Svensk sexhandel

P1 Sveriges Radio har nyligen startat en miniserie med namnet ‘’Svensk sexhandel’’. De släpper avsnitt baserade på händelser med människor som utsätts för sexuell exploatering.
I det första avsnittet ‘’Rädda min lillasyster’’ får man följa en ung kvinna som de kallar Carolin och som hamnade i prostitution på grund av självskadebeteende. Allt började med ett chattforum där hon blev ombedd att skicka bilder till män som med tiden började kräva mer lättklädda bilder och hota “Carolin”.

“Carolins” syster “Anna” medverkar också och berättar om den chock och hjälplöshet hon kände när hon fick reda på systerns utsatthet. Systrarna konstaterar att männen som väljer att ”köpa sex” har olika bakgrunder och yrkesroller. Det finns ingen tydlig nämnare mer än att de alla är ”sexköpare”: det kan handla om lärare, chefer eller föräldrar. På de sidor som “Carolin” är kopplad till har männen möjlighet att välja kvinnor utifrån bland annat hudfärg, bröststorlek eller skostorlek. Det är svårt att spåra förövarna eftersom betalning sker i form av kontantkort som går att fylla på i vanliga affärer. Dessutom är servrarna kopplade till utlandet och personerna som ligger bakom sidorna är därför svåra att lagföra.

Serien i P1 dokumentär lyfter de svårigheter som finns för de kvinnor som lever i liknande sits som “Carolin”. Det har inte genomförts tillräckligt med forskning kring detta ämne vilket blir tydligt för systrarna när de söker hjälp. De upplever att sjukvården har svårt att förstå varför en individ hamnar i prostitution till följd av ett självskadebeteende. Cecilia Fredlund som är specialistläkare inom psykiatrin i Linköping och forskar kring unga som befinner sig i prostitution menar att straffet för “sexköpare” som utnyttjar personer med sexuellt självskadebeteende bör bli grövre.

Realstars arbetar med skolor kring ämnet Fair sex för att informera om risken om ovan nämnda webbsidor. Realstars arbetar även tydligt utifrån den nordiska modellen och tycker att problematiken ligger hos förövarna. Målet är att modellen ska implementeras i flera länder för att på lättare sätt förändra och lagföra männen. Om alla länder har liknande principer blir det svårt för webbsidorna att finnas tillgängliga. Realstars jobbar för att de som ansvarar för sidorna ska få stå till svars och att sidorna ska stängas ned.

Realstars likt Cecilia Fredlund tror också att en förändring för den exploatering som drabbar kvinnor bör ske utifrån liknande principer i världen för att förändra deras situation. Man behöver även alternativa hjälpmedel för att hjälpa kvinnor att komma ur prostitution och bemöta dem på rätt sätt.

Be Sociable, Share!